Counseling

________


Counseling is een laagdrempelige vorm van coaching.

Met intense (idem therapeutische) gesprekken help ik mensen helderheid te scheppen in hun gevoelens en gedachten en zichzelf te hervinden.


In oprecht contact bied ik jou de ruimte om tot nieuwe inzichten en beslissingen te komen en leer ik je hoe je gewoontes doorbreekt, doelen bepaalt en het zelfvertrouwen herstelt.

Counseling en coaching: wat is het verschil?


Counseling en coaching hebben allebei hetzelfde doel: mensen vooruit helpen in het leven. Maar wat doet precies een counseling en wat is coaching?


Om het verschil tussen counseling en coaching goed uit te leggen, volgen we Janneke die zich minder onzeker wil voelen. Janneke heeft dusdanig last van onzekerheid dat dit haar belemmert in haar dagelijks leven. Ze vermijdt bepaalde situaties en ze gedraagt zich vaak anders dan ze zou willen.


* Ruimte creëren voor een oplossing

Gaat Janneke met haar problemen naar de aanpak van couseling, dan creëer ik allereerst een goede relatie waarin Janneke zich veilig voelt om haar gevoelens te uiten en problemen te delen. Ik bied vooral een luisterend oor. Janneke krijgt de ruimte om na te gaan wat ze precies voelt in de situaties die ze beschrijft. Op deze manier kan ze haar ervaringen verwerken en komt er ruimte voor een oplossing. Ik stuur niet en geef nooit advies. Ik ga uit van het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Janneke komt zelf tot bepaalde inzichten en oplossingen.


* Zelfsturend proces

Ik luister vooral, zonder te oordelen. En richt telkens de aandacht van Janneke naar wat het met haar doet om zo over haar probleem te vertellen. Janneke ontdekt dat er veel leed achter haar onzekerheid schuilgaat. Door stil te staan bij haar gevoel is ze zich daar nu meer bewust van. Daardoor beleeft ze de onzekerheid anders. En ze neemt spontaan meer initiatief om er samen met vrienden op uit te gaan. Na verloop van tijd neemt haar onzekerheid af.


* Aansporen tot actie

Als coach bied ik Janneke, net als bij counseling, een luisterend oor en zorg er ook voor dat Janneke zich vrij voelt om haar problemen te bespreken. In tegenstelling tot bij counseling spoor ik haar direct aan tot actie. Bij coaching ligt de focus op het opdoen van succeservaringen, gedragsveranderingen in werking zetten, gedachten onderzoeken en het veranderen van de omgeving.


* Haalbaar plan opstellen

De doelen die een cliënt wil bereiken, worden vastgelegd in een haalbaar plan. Als coach laat ik Janneke bijvoorbeeld nagaan welke gedachten haar helpen bij haar onzekerheid en welke gedachten haar juist tegenwerken. Ik laat haar ook vaststellen welke vaardigheden en kwaliteiten ze heeft en wat ze nog wil leren. Samen met mij oefent Janneke bijv. met rollenspellen om zich meer assertief te gedragen. Zo doet ze snel een groot aantal succeservaringen op die haar een meer zeker gevoel geven.