BLOGS

______

8 mei 2024, 2 min.

De wetenschap achter EFT

In de afgelopen jaren heeft een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp bewezen wat miljoenen mensen over de hele wereld al lang wisten: EFT heeft echte en langdurige effecten, waardoor problemen die niet adequaat behandeld kunnen worden met ziekenhuisbehandelingen, medicatie en jarenlange psychotherapie aanzienlijk verbeteren of zelfs verdwijnen.


Onderzoeken aan de Harvard Medical School bevestigen dit. Onderzoek van de afgelopen tien jaar toont aan dat het mogelijk is om stress en angst (die worden aangestuurd door de amygdala) te verminderen door het stimuleren van de meridianen die worden gebruikt bij acupunctuur, acupressuur en natuurlijk EFT.


Hoewel deze onderzoeken zich richtten op acupunctuur, toonden dubbelblinde onderzoeken aan dat het stimuleren van punten met druk, zoals wij doen met EFT, een vergelijkbare reactie opleverde.


Dr. Dawson Church en zijn team deden verder onderzoek. Ze voerden een vergelijkende test uit om te onderzoeken hoe een één uur durende EFTbehandeling het stressniveau van 83 proefpersonen beïnvloedde. Hiervoor werd het cortisolniveau gemeten, een hormoon dat het lichaam afgeeft bij stress.


Wat waren hun conclusies? De gemiddelde verlaging van het cortisolniveau was 24%, en bij sommige proefpersonen bijna 50%. Ter vergelijking: er was geen significante afname van cortisolniveaus bij mensen die een uur conventionele gesprekstherapie ondergingen.


Church richtte ook het Stress Project op om oorlogsveteranen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) te helpen. De resultaten waren verbluffend: een gemiddelde vermindering van 63% in PTSS-symptomen na zes rondes EFT.

Het is een verbluffend stukje onderzoek dat veel sceptici in de wetenschappelijke gemeenschap heeft overtuigd.

Maureen Lassooij,

6 mei 2024, 3 min.

De Integrale Yoga NL en z'n leugen


In 2010 kwam ik in de Integrale Yoga Nederland en al snel was ik het 'paradepaardje' omdat ik, volgens hen, 'Geestelijke Vermogens' had.

Een mooie manier om iemand voor je karretje te spannen en zo, zoals men daar wilde 'de Integrale Yoga Nederland neer te zetten' en 'groot te maken'.


Gevolg was dat ik mijn gezin verliet, er financieel onderdoor ging, mijn docentes zich tegen me afzette en mijn kids me niet meer wilden zien.

Manifestatie van Liefde? NEE! Van pure hebzucht, haat en tekort.

Mijn - destijd - man was nl in de vastgoed en aandelenmarkt bezig en dat ronkte naar... centjes...

Ik werd letterlijk, met allerlei zwarte magie, vóór hun karretje gespannen en, eerlijk!, had 't destijds nog niet echt door. Ze praatte voortdurend over Het Goddelijke en ach, dan geloof je dat hè.

Mijn bezoeken aan Auroville (India) hebben daar wat Licht op gebracht en ik zag dat er 't eea niet deugde aan de Integrale Yoga Nederland.

Mijn Yogacentrum werd me afgepakt (nogmaals), mijn kids kreeg ik niet meer te zien en iedereen (!) werd tegen mìj opgezet. Waarom?

Omdat ik er niet in geloof dat je àlles moet doen om Het Goddelijke (in hun ogen was dat hùn organisatie) te volgen. Goddelijk is toch Liefde, Eenheid, verdraagzaamheid, eervol met elkaar omgaan, enz enz?

Dàt wat ze dààr verkondigden ging hier dwars tegenin; alles wat hèn niet geloofde was, in hùn ogen, FOUT (= oordeel).


Jàrenlang werd me de schuld in de schoenen geschoven, door roddel, achterklap, egotrucjes, negatief energiewerk (zgn Zwarte Magie), enz enz.

Zelfs mijn docentes werd gezegd dat ìk fout was en zij (De Integrale Yoga Nederland) goed. Is dat niet precies dezelfde manier als Jezus is gestorven? Door kwaadspraak, roddel, centjes, enz enz?


Er worden negatieve mensen op Mijn Pad gestuurd (door die zwarte magie) waardoor mijn energielevel daalde en ik soms van voren niet meer wist dat ik van achteren leefde. Geef m'n kids en ex eens ongelijk... 


Jàren later, als ik regelmatig bezoeken krijg van Het Goddelijke (bestaat dus wèl; Jesua), vòel ik steeds beter in mijn hart wat wel en niet klopt (en wat ik dus moet verwerpen). Er volgt steeds meer Licht op de zaak.

Zìj manifesteren op mìjn energie; dààrom moest mijn gezin aan de kant, mijn kidneren, mijn Yogacentrum, mìjn financiën, enz enz.

Ego dus.


Als men manifesteert met de Monkey Paw legt men de hele wereld onderuit.

Het wordt tijd dat de Waarheid opstaat :-)


#misschien een boek waard?


#het addertje onder het gras: de centjes die hij wilde en ik had...


#de waarheid boven water :-) 


#dankbaar voor 't Licht op deze Zaak...


#de oorlog was begonnen door hèn die zich 'beter' voelden dan anderen... Gaat er een Lichtje op?... Verdeeldheid, greed, ego, kwaadspraak, geroddel, kwade dingen creëren voor iemand, enz enz. Is dìt Liefde???


#elke zondagavond wordt er op je gemediteerd door hen, zodat zìj zorgen dat jòuw week loopt zoals zìj dat willen; wat hèn het beste dient... Vrijheid?? Meer een concentratiekamp :-( 

Zìj creëren jòuw week en geven er nìets om dat je in t lijden zit ofzo. Gewoon geld afpakken, negativiteit neerzetten, gered, anti-liefde.


#shine Your Light on the darkness and it will vanish :-) 


#let the Truth vanish all untruth <3 

Maureen Lassooij,

25 april 2024, 2 min.

Wat is EFT en helpt het tegen stress en trauma?


Emotional Freedom Techniques, oftewel EFT, is een techniek die gebruikt wordt om stress, angsten, fysieke pijn en emotionele problemen te verminderen. Het omvat het zachtjes tikken of aanraken op specifieke meridiaanpunten op het lichaam terwijl je je concentreert op een specifiek issue.


Deze therapeutische interventietechniek is ontwikkeld in de jaren 90. Concreet houdt het in dat je zachtjes met je vingers tegen je huid klopt om de energie in je lichaam te herverdelen. Een soort acupunctuur dus, maar dan zónder de naalden.


EFT therapie combineert meridiaanpunten uit de Chinese geneeskunde met kennis uit de moderne psychologie.


Hoe werkt EFT?


Door EFT kan je bewust de manier waarop je hersenen omgaan met emoties of lichamelijke ongemakken (zoals hoofdpijn) veranderen, blijkt uit onderzoek. Daarbij richt je je op meridiaanpunten. Dit zijn specifieke locaties op het lichaam die in de traditionele Chinese geneeskunde worden gebruikt bij acupunctuur en acupressuur om de stroom van levensenergie, genaamd 'Qi', te beïnvloeden en zo gezondheidsvoordelen te bevorderen.


Werkt EFT tapping tegen stress?


Iedereen heeft een eigen manier van ontspannen. Sommigen gaan wandelen in de natuur, terwijl anderen mediteren, in een dankbaarheidsdagboek schrijven of een afspraak maken met hun favoriete acupuncturist of masseuse. De EFT-techniek is ook een middel dat helpt bij het verminderen van stress, angst en andere psychische problemen. Het heeft als doel het bevorderen van welzijn en het verminderen van emotionele klachten. Het werkt echt tegen stress doordat meridianaanpunten worden aangeraakt, waar zich emoties worden opgeslagen zodat je weer vrij wordt.

Een stap verder is dan, dat je de emoties kan zien en ze vervolgens los kan laten.

Dan ben je werkelijk vrij :-)


De emoties liggen opgeslagen in de meridianen die je los maakt dmv aanraking of kloppen. Deze meridianen zijn weer verbonden met onze organen, die ook een opslagorgaan zijn van bepaalde emoties; bijv. nieren en angst, lever en woede, etc. Door bepaalde meridianen te bekloppen cq. aan te raken, laten zich deze emoties los, wordt je orgaan gezonder en je meridiaan weer stromender. Zo word je vrij.


Lees hier meer.

Maureen Lassooij,

22 april 2024, 1 min.

AKASHA KRONIEKEN

 

Akasha komt uit het Sanskriet en betekent lichtgevend of schijnend. 

Andere namen voor de Akasha-kronieken is het levensboek, het collectiefbewustzijn, de kosmische geest of collectief energetisch geheugen.

 

In de Akasha-kronieken bevindt zich  informatie over het verleden, heden en de toekomst van alles en iedereen. Alle ervaringen, intenties en emoties van  je huidige leven en van eerdere reizen van je ziel zijn hierin opgeslagen. Het bevat tevens de blauwdruk van onze ziel.


Met elke ontwikkeling van onze ziel worden de kronieken aangepast.

Wanneer je iets verandert in jouw realiteit d.m.v andere gedachten of emoties in welke dimensie ook dan verander je daarmee

het collectieve Geheel.

 

Wanneer we veranderingen willen in ons leven, dan zullen we onze gedachten en emoties moeten veranderen. De wereld verbeteren begint bij onszelf. De Akasha kronieken erbij 

raadplegen kan dan een goed hulpmiddel zijn. 

 

We hebben allen toegang tot de Akasha-kronieken, dmv een Akasha Reading, Clearings en intentie.

 

De Akasha Kronieken geeft  je belangrijke inzichten en boodschappen en kan je helpen bij je spirituele ontwikkeling.

Om te ontdekken wie je bent, wat de reden is van je bestaan en met vragen m.b.t . jouw vorige levens en toekomst.


Lees hier meer.

Maureen Lassooij,

22 maart 2024, 2 min.

De Liefde


Liefde op aarde is vaak een onbegrepen concept van 'geven en nemen', met dwang, aannames, verwachtingen en schuld.

Terwijl Liefde in essentie vrij is (ik bedoel niet meerdere bedpartners, 'er maar op uit gaan' en losbandig zijn...); Liefde is als een Universele Energie die door hen heenstroomt die zich ervoor openstellen, zonder verwachtingen, aannames, vooropgezette 'plannen//ideeën, etc. Ontvankelijk dus...

Als deze energie door je heenstroomt, voel je je één met alles om je heen, verbonden met de natuur, dieren, mensen en de gehele schepping op aarde en daaraan voorbij; dàt is de ware identiteit van Liefde.

Hier op aarde is het 'als dan', 'je moet toch', 'voor wat hoort wat', en dergelijke concepten ketenen de Liefde, maken haar stil, afgestompt, vlak en stilliggend. Als de Liefde niet kan stromen, kan zij niet tot Haar wasdom komen, zich niet uitdrukken, mensen verblijden, gezichten doen stralen, mensen helen, verbinding maken, de wereld helen. Dan voelt zij zich een gekooid dier, laat Ze haar koppie hangen en zeggen mensen 'waar is je lichtje'. In de kooi dus...


Ga eens bij jezelf na waar jij je Hart inperkt, kooit, z'n voetstappen stopt, z'n lichtje dooft, de vleugels kortwiekt en dàn zegt; 'Dit is aardse Liefde; aanpassen, inkorten, inperken inkorten, stilleggen. want dan zal je hart dichten, je zal niet meer stralen, je weg niet makkelijk vinden en als een dwalende aan anderen vastklampen om de weg te vragen.


Laat je hart z'n vleugels weer vinden, laat de zon weer op die vleugels schijnen, hef je hoofdje naar de zon en zie je ogen stralend worden. De wil van 'Het Goddelijke' (bedoel ik niet religieus; bedoel Universum , De Bedoeling, de Bron, of hoe dat voor jou voelt) is dat jij vóórwaarts loopt, dat de aarde trilt onder jouw nodige stappen, gecentered vanuit je Hart, in eenheid met alles om je heen, geleid door Het Goddelijke/de Zon/de Bron, etc etc. Als je je Zielspad maar volgt. Dan kom je altijd thuis.

De Liefde is de hand die je de weg wijst. Die obstakels verwijderd, je het Licht weer laat zien, de wegwijzer is op je weg. Zie het Licht, ga mee met de stroom, zie de horizon. Die àltijd veel mooier is dan jij met je hoofd kan bedenken...


Voel je Hart, leef in eenheid, weet je verbonden en wees de Goddelijke Bron op aarde. Zodat die, door jouw aanwezigheid, een stukje mooier wordt.

Zoals dat bedoeld is. 

Maureen Lassooij,

1 maart 2024, 2 min.

Ongewenste patronen doorbreken met Hypnose & Regressie Therapie


Hypnose en Regressietherapie is een doelgerichte therapie waarbij ik je help om ongewenste patronen te veranderen. Je kunt daarbij denken aan ongewenste gedachten, omgang met emoties en ongewenst gedrag. Hypno en Regressietherapie kun o.a. helpen bij veranderen van pijnbeleving, stressregulatie en angst.


Voorbeelden van ongewenste patronen

Onderstaande voorbeelden van ongewenste patronen kan met hypnotherapie veranderent worden:

 • continue negatieve gedachten waardoor je niet meer ziet wat goed gaat
 • vastzitten in een traumatisch verleden waardoor je niet in het hier en nu leeft
 • je lichamelijk zwak voelen waardoor je niet meer je sterke kanten ziet
 • je aandacht volledig richten op anderen waardoor je je eigen behoeften vergeet
 • volledig op jezelf gericht zijn waardoor je anderen niet meer ziet
 • last hebben van pijn waardoor je niet meer kunt ontspannen
 • enz.


Met hypnose en Regressie verleg je de aandacht naar het gewenste patroon

Als je de voorbeelden van ongewenste patronen bekijkt, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld vastloopt in een patroon van aandacht. De aandacht is op het ongewenste gericht en daardoor ervaart je geen toegang tot het gewenste patroon.


Bewuste verandering van het ongewenste patroon

Je kan je bewust zijn van het ongewenste patroon en toch ervaar je volledig vast te zitten in het ongewenste patroon. Een bewuste verandering van het ongewenste patroon kan om twee redenen moeilijk zijn:

 • Je bent het ongewenste patroon gewend en met name bij stress en spanning val je automatisch daarin terug (ook als het ongewenst is).
 • Elke vorm van verandering roept automatisch weerstand op. Ons brein kiest bij voorkeur de automatische patronen die we gewend zijn en verandering betekent extra inspanning.


Dissociatie en associatie

Hypno en Regressietherapie kun je helpen om je te dissociëren van het ongewenste patroon en te associëren met het gewenste patroon. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van krachtige suggestieve technieken. En tegelijkertijd mobiliseren we in een sessie hulpbronnen om het gewenste patroon te bereiken. Bij hulpbronnen kan je denken aan verbeeldingskracht, succeservaringen uit het verleden, muziek, een gedicht, een verhaal van een voorouder, een gebaar, symbolen, enz. 


Lees hier meer.

.

Maureen Lassooij,

24 februari 2024, 3 min.

Zo herken je zielsverlies bij jezelf 


Vermoeidheid. Gevoel van leegte. Verdriet dat maar niet overgaat. Het zijn enkele signalen die kunnen wijzen op zielsverlies. Bij zielsverlies ben je een deel van je ziel verloren na een traumatische of overweldigende ervaring. Als Holistisch therapeut laat ik je zien hoe je zielsverlies bij jezelf herkent én heelt.

“Zielsverlies brengt fysiek, emotioneel en mentaal ongemak met zich mee dat zich op vele manieren kan manifesteren.”


Zielsherstel: het thuisbrengen van verloren zielsdelen

Bezieling missen, het gevoel er niet bij te kunnen. Niet alleen een bepaalde mate van gevoelloosheid ervaren, maar ook niet kunnen uiten wat er in je leeft en vervolgens iets niet van de grond krijgen. Daarnaast het gevoel ervaren dat je ‘niet helemaal hier bent’. En wat zeker zo belangrijk is: sinds een bepaalde ervaring nooit meer dezelfde zijn geweest. Deze voorbeelden kunnen het verhaal vertellen van zielsverlies.


Wat een shock met je doet

Wanneer een ervaring zo enorm overweldigend is dat we het niet kunnen verdragen, kan zielsafsplitsing plaatsvinden. Zielsverlies kan optreden op na een shock: aanvankelijk voor een korte of langere periode, maar soms zelfs een leven lang.


Het zielsdeel dat ons lichaam verlaat, doet dat zodat we niet de volledige impact van de pijn hoeven te ervaren. Het is een overlevingsmechanisme: een manier om pijn te verdragen. In de psychologie wordt dit ‘dissociatie’ genoemd. Binnen de spirituele wereld spreken we van Soul Loss, zielsverlies of zielsafsplitsing.

Ook wanneer je een leven leidt dat niet in lijn is met jouw levensopdracht kan je ziel zich afsplitsen. Een voorbeeld hiervan is aanpassings- en pleasegedrag welke ervoor zorgen dat je leeft volgens verwachtingen, eisen, normen en waarden van de ander welke niet in overeenstemming zijn met die van jezelf. Hierdoor gaat het wezenlijk contact met jouw essentie verloren.


Je ziek en niet compleet voelen

Zielsverlies brengt fysiek, emotioneel en mentaal ongemak met zich mee dat zich op vele manieren kan manifesteren. Ziektes, aandoeningen en gebreken zijn er enkele voorbeelden van. Ook kan het zijn dat je geen eenheid ervaart en je niet compleet voelt. Verder ervaar je een leegte die maar niet te vullen blijkt, waardoor je niet het gevoel hebt een vervullend leven te leiden.

Intussen willen we thuiskomen bij onszelf, ons ’heel’ voelen. Maar hoe? We raadplegen artsen en specialisten bij fysieke en mentale klachten, maar wie zorgt er voor de ziel?


Het verloren zielsdeel terughalen

Sjamanen, sjamanistische healers en Soul Readers weten dat het verloren deel van de ziel zich in de niet-alledaagse werkelijkheid bevindt en daar wacht op healing, zodat het veilig thuisgebracht kan worden. In een Soul Loss Restoration herenig al je zielsdelen.

Gaandeweg je leven verlies je soms delen van je ziel, geef je ze weg, of worden ze zelfs gestolen. Gaandeweg je leven verlies je delen van je ziel, essentiële delen van jezelf, die jou van leven en vitaliteit voorzien. Dit ontstaat door een ongeluk, overlijden van geliefden, mishandeling, verbroken relaties, misbruik en andere gevolgen van overlijden en trauma’s.


Je herinneren wie je werkelijk bent

Wanneer je een groot zielsdeel of meerdere zielsdelen verloren hebt, ben je niet langer in staat je leven ten volste te leven. Volgens vele visies leidt zielsverlies uiteindelijk tot ziekte. Al duizenden jaren en bij bijna alle inheemse volkeren reizen sjamanen en leiders naar de niet-alledaagse werkelijkheid om daar de verloren zielsdelen van hun stamgenoten en medemensen terug te halen. 

Het is tijd om onze verloren zielsdelen terug te halen en ons te herinneren waarom we in deze wereld geboren zijn. Dan zijn we werkelijk geheeld.

Soul Loss Restoration is een spiritueel proces die je kan helpen om verloren zielsdelen terug te halen. Het betekent letterlijk het terughalen en herstel van de ziel waarbij verloren delen, kwaliteiten en energie worden teruggehaald. De spiritueel healer gaat op zoek naar jouw verloren zielsdelen. Dat wil zeggen dat hij of zij, indien nodig, afreist naar vorige levens, geestelijke werelden en eventueel andere dimensies om het afgesplitste deel van jou dat jij bent verloren of hebt weggegeven, te healen en terug te halen.


Wat zijn de symptomen van zielsverlies?

 • Vermoeidheid
 • Afwezig zijn
 • Verslaving
 • Depressie
 • Vanuit je hoofd leven
 • Lusteloos
 • Verzwakt immuunsysteem
 • Verdriet dat maar niet over gaat
 • Gevoelloosheid
 • Niet volledig tot uitdrukking komen
 • Gevoel van leegte
 • PTSS
 • Je niet verbonden voelen
 • Dissociëren
 • Moeite hebben met aarden


Overweldigende en schokkende gebeurtenissen, traumatische ervaringen uit dit en vorige levens, verlies van een dierbare of (huis)dier, verbroken relaties en programmeringen vanuit onze jeugd zijn situaties welke kunnen leiden tot zielsverlies.


Het terugbrengen van de ziel brengt jou thuis. Daar waar het veilig is, geborgen. Daar waar jij bent. En alleen wanneer jij er bent, kun jij er zijn voor jezelf. Want pas wanneer we bezield door het leven gaan, zien we de urgentie en relevantie van het terugwinnen van de ziel.

Neem voor meer informatie over Zielsherstel contact op.


HET EFFECT VAN ZIELSHERSTEL

Dit verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen voelen zich meteen meer geaard, beter in hun lijf zitten en steviger in zichzelf. Anderen voelen zich lichter en ervaren een vreugdevolle manier van zijn. 

Soms komen herinneringen aan oude trauma’s naar de oppervlakte waarbij emoties naar voren kunnen komen welke tijd vragen voor verwerking. Anderen merken een meer subtielere verandering op waarbij meerdere sessies wenselijk zijn zodat het teruggekeerde zielsdeel verder kan integreren.

Zielsherstel kan een afsluiting betekenen van een bepaald proces. Anderzijds kan een Zielsherstel/ Soul Loss Restoration het begin zijn van een nieuw proces. Het consult vindt live plaats via zoom.

De vaardigheden die nodig zijn om Soul Loss Restoration toe te kunnen passen heb ik opgedaan bij de opleiding Soul Realignment. 


Neem contact op voor meer informatie.


Maureen Lassooij,

20 februari 2024, 4 min.

De Chakra's en hun betekenis.


In ons lichaam bevinden zich 7 hoofdchakra's / energiecentra.

Dit kan je zien als draaiende wielen die energie doorgeven naar boven en beneden. Een 'Chakra' betekent ook 'wiel' in het Sanskriet (oud Indiaase taal). 

Hierbij zie je een onderverdeling.


De 7 chakra's worden dus gezien als de 7 energiepunten in ons lichaam die van belang zijn voor onze levenskracht. Deze levenskracht speelt een belangrijke rol in het welzijn van lichaam en geest.

De 7 chakra's werken het beste wanneer alles goed in balans is. Toch kunnen de 7 chakra’s geblokkeerd raken wanneer er te weinig of te veel energie in een chakra is. Zo wordt een blokkade in de keel chakra gelinkt aan het ontbreken van zelfexpressie. Dit kan voorkomen tijdens een discussie of wanneer je iets tegen je gevoel in doet. Je kan dan pijn in je keel krijgen. Deze blokkade kan opgeheven worden door jezelf te uiten en trouw te zijn aan jezelf. Hierbij kan meditatie goed helpen om te focussen en aandacht aan de 7 chakra’s te geven.

Tijdens een Energetische Healing worden blokkades opgeheven en gaat de energie weer vrij, zoals van nature bedoeld is, stromen. 

Laten we voor nu wat dieper ingaan op de 7 chakra's.


De 7 chakra's en hun betekenis (van onder naar boven):


Chakra 1 - De Wortel chakra (kleur: rood / element: aarde)

De eerste chakra van de 7 chakra’s is de wortelchakra. Dit chakra bevindt zich aan de onderkant van je ruggengraat (stuit) en is ook meteen het fundament waarop de 7 chakra's gebouwd zijn. Dit chakra wordt ook wel gezien als de basis van de 7 chakra’s. Dit chakra wordt geassocieerd met het element aarde. Wanneer dit chakra in balans is, voel je je geaard, veilig, zelfverzekerd en stabiel. Op het moment dat het wortelchakra niet in balans is kan je je angstig, onzeker en/of vermoeid voelen. Daarnaast kan je ook fysieke ongemakken ervaren zoals constipatie en rugpijn.

De 7 chakra’s hebben allemaal een eigen kleur. De chakra kleur van de wortelchakra is rood. De 7 chakra’s hebben ook allemaal verschillende edelstenen die bij de chakra passen. Edelstenen die dan ook goed bij de wortelchakra passen zijn rode Jaspis, Vuuragaat en Robijn. Je kan de steen bij je dragen of voor een nog sterker werking kan je de steen op je wortelchakra leggen wanneer je mediteert.

Healing van je wortelchakra gebeurt ook tijdens een Energetische Healing.

Andere dingen die je zou kunnen doen om de wortelchakra weer in balans te brengen is door je verbindingen met de aarde te herstellen. Dit kan je doen door in de tuin te werken of in de natuur te wandelen. Dit zorgt voor een gevoel van balans en tevredenheid. Ook helpt het om materialistische behoeften meer los te laten, hiervoor is mediatie een erg handige tool. Bewustzijn kan je helpen om het gevoel van rusteloosheid te verminderen. Daarnaast is het leren om op jezelf te vertrouwen, een gevoel van veiligheid te creëren en van jezelf te houden heel belangrijk om dit chakra weer in balans te krijgen. Doordat de wortelchakra het fundament is van al de 7 chakra's zullen ook de andere chakra’s een boost krijgen!

Verbinden met het element aarde doe je ook door sporten, een gezond, evenwichtig eetpatroon op te stellen, voldoende te slapen en te rusten. Minder alcohol, verslavende middelen, koffie etc. kunnen helpen dit chakra te helen. Sta jij jezelf toe op aarde te zijn, of MÒET je alleen maar dingen (ter vermijding van ;-)) ?...


Chakra 2 - Heiligbeen chakra (kleur: oranje / element: water)

De tweede chakra van de 7 chakra’s is het heiligbeen chakra. Het element van deze chakra is water. Dit chakra bevindt zich vier vingers onder de navel. Het heiligbeen chakra verbindt je met je emoties, seksualiteit en met anderen. Deze kan geblokkeerd raken door gevoelens van schuld en schaamte. Wanneer deze chakra uit balans is, kan je je emotioneel explosief en prikkelbaar voelen of juist afgesloten van je emoties. Ook kan je een gebrek aan creativiteit voelen en fysieke ongemakken hebben, zoals menstruatieproblemen. Wanneer deze chakra in balans is sta je juist in contact met je emoties, seksualiteit en creativiteit. Je staat jezelf toe je gevoelens en behoeften uit te drukken. Je voelt je positief, meelevend en intuïtief.

De chakra kleur van het heiligbeen chakra is oranje. Edelstenen die hierbij passen zijn oranje Calciet, Tangerine kwarts en Carneool. Als je mediteert kan je deze edelstenen leggen op je onderbuik. Naast meditatie kan je deze chakra in balans brengen door voldoende water te drinken, zwemmen of het nemen van een lekker warm bad. Reiki of Energetische Healing kunnen ondersteunend zijn in het oplossen van blokkades. Probeer daarnaast dankbaarheid voor je lichaam te voelen en positief tegen je spiegelbeeld te spreken. De affirmaties ‘Ik verdien het om te voelen' en ‘Ik verdien om plezier te hebben’ zijn krachtige affirmaties die je hierbij kunnen helpen.

Verbind je met het element water door te gaan varen, watersport te beoefenen, langs het water te wandelen cq fietsen, langs het water zitten, in bad gaan, in de regen dansen, voldoende water te drinken ;-)


Chakra 3 - Zonnevlecht chakra (kleur: geel / element: vuur)

We zijn alweer bij de derde chakra van de 7 chakra’s, de zonnevlecht chakra. Dit chakra wordt geassocieerd met het element vuur en de chakra kleur is geel. De zonnevlecht chakra vind je rond de navel. Dit chakra speelt een rol in zelfwaarde en zelfvertrouwen, maar ook in zelfcontrole (je innerlijk vuur). Wanneer dit chakra in balans is, ben je zelfverzekerd, ondernemend en doelbewust. Je kunt onafhankelijk en assertief zijn. Je accepteert jezelf en staat achter je beslissingen. Wanneer dit chakra niet in balans is kun je erg onzeker worden en bang zijn voor verandering. Je spreekt negatief over jezelf en bent makkelijk te beïnvloeden. Ook kan je juist fel worden naar anderen en last hebben van stemmingswisselingen. Fysiek kan je last krijgen van spijsverteringsproblemen.

De edelstenen die je bij bijv. meditatie kan gebruiken zijn de Barnsteen, Aventurijn en Citrien. Mediteren in de warme zon kan helpen om dit chakra in balans te brengen. Dit kan ook door middel van Energetische Healingstechnieken; oa. Reiki, Bars en Energetische Therapie. Daarnaast helpen affirmaties om je zelfvertrouwen te vergroten zoals 'ik ben genoeg' of 'ik geloof in mezelf'.

Verbind je met het element vuur, door een kaars aan te steken, een openhaard, aan vuur te denken, in de zon te zitten, handen op de kachel leggen, enz enz. Vuur staat voor warmte, transformatie, kracht en doorzettingsvermogen. Door dit chakra in balans te brengen kan je je pijlen weer richten op je doelen en niet zo snel afgeleid te zijn.


Chakra 4 - Hart chakra (kleur: groen / element: lucht)

Het vierde van de 7 chakra’s is het hartchakra. Het hart chakra ligt, zoals je wellicht al had geraden, rond het hart. Dit chakra wordt geassocieerd met het element lucht en de chakra kleur is groen (soms roze). Het wordt gekenmerkt door gevoelens van liefde, compassie en vertrouwen. Wanneer je hartchakra uit balans is kun je over-rationeel en ongevoelig overkomen. Het lukt je niet om met anderen te verbinden en om te ontspannen. Ook kan je jezelf wegcijferen en moeite hebben met loslaten. Wanneer je hartchakra in balans is, voelt het veilig om met anderen te verbinden en durf je jezelf kwetsbaar op te stellen. Je bent meelevend en hebt begrip voor anderen.

Wat kan helpen om je hartchakra meer in balans te brengen is door het eten van veel groene voeding. Daarnaast helpt het om tijd door te brengen in de natuur (groen!) en om ademhalingsoefeningen te doen om je te verbinden met het element lucht. Ook hier helpen Energetische Healingstechnieken goed om blokkades op te lossen en de energie weer vrijelijk te laten stromen. De edelstenen die hier goed bij passen zijn Smaragd, blauwe Aventurijn en Jade. Ook kun je een brief naar jezelf schrijven, een brief gevuld met zelfliefde. Verbinden met het element lucht doe je dus door heerlijk in de wind te wandelen, eens goed de ramen en deuren thuis open te zetten, je hart luchten bij een goede vriendin/vriend, langs de zee te lopen, goed diep doorademen, (ademhalingsoefeningen te doen), en (cardio) sporten als hardlopen en fietsen. In de natuur te zijn.


Chakra 5 - Keel chakra (kleur: blauw of lichtblauw / element: ether)

Het keelchakra vind je - verrassing - in je keel. Dit is de vijfde chakra van de 7 chakra’s. Deze chakra draait om manifesteren, communiceren en eerlijkheid. De chakra kleur is (licht) blauw. Een keelchakra welke niet in balans is, kan voor veel of onsamenhangend praten zorgen. Ook ben je niet in staat om écht te luisteren. Je kan moeite hebben met jezelf uiten, zowel met woorden als creatief, en voor jezelf opkomen. Echter wanneer deze wel in balans is, ben je in staat je gedachten en emoties onder woorden te brengen zonder angst. Je bent eerlijk naar jezelf en anderen en je weet ook wanneer je moet zwijgen en luisteren.

Een manier om deze chakra weer in balans te brengen is om een dagboek bij te houden waarin je al je gedachten en gevoelens opschrijft. Ook helpt het om zorgeloos mee te zingen met muziek. Daarnaast kan een flinke huilbui helpen. Energetische Healing heelt het keelchakra, brengt het weer in balans en beschermt het tegen invloeden van buitenaf die disbalans creëren. Edelstenen die je kunnen helpen bij de geblokkeerde keel chakra zijn Turkoois, blauwe Topaas en Celestien.

Verbinden met Ether doe je door meditatie, healing, concentratie op het heelal en het 'jou onderdeel daarvan zijn', je richten op het mystieke, de energie. De kracht van het Universum door je heen laten werken. 


Chakra 6 - Derde oog chakra (paars of donkerder blauw)

Het derde oog chakra is de zesde chakra van de 7 chakra’s. Het bevindt zich in het midden van het voorhoofd. De chakra kleur is paars of (donkerder) blauw. Dit chakra staat voor kennis, wijsheid, intuïtie, verbeeldingskracht en denkvermogen. Wanneer dit chakra niet in balans is, kan het ervoor zorgen dat je moeite hebt met het nemen van beslissingen. Je hebt moeite met concentreren en twijfelt veel. Ook kun je last hebben van hoofdpijn en nachtmerries. Wanneer je derde oog chakra in balans is, sta je in verbinding met je onderbuikgevoel, ben je ruimdenkend en weet waar je naartoe wilt; je gebruikt je intuïtie.

Mediteren of healings is de allerbeste manier om je derde oog chakra weer in balans te brengen, aangezien je hiermee je bewustzijnsniveau verhoogt. Edelstenen die je kunnen helpen bij de meditatie van het derde oog zijn Azuriet, Apatiet en Lapis Lazuli. Daarnaast is het derde oog ook medeverantwoordelijk voor ons vermogen tot verbeelding, creatief bezig zijn kan dus ook helpen. Probeer bewust te zijn van de wereld om je heen. Zie niet alleen een bereide maaltijd, maar ook de ingrediënten en hun oorsprong. Zo zie je dat alles toch op een manier verbonden is. Hierbij stilstaan is een hele goede oefening voor het derde oog chakra.

Healing van het derde oog stimuleer je ook door innerlijke concentratie op het derde oog (van binnenuit) en het wijds en open te zien; de kleur violet er te visualiseren. Een paar minuten concentratie brengt al healing.


Chakra 7 - Kruin chakra (wit of paars)

De laatste van de 7 chakra’s is de kruin chakra. Dit is ook de meest mysterieuze van de 7 chakra’s. Deze chakra ligt op de kruin en staat vooral voor een hoger bewustzijn. De kruinchakra wordt geassocieerd met de chakra kleur paars of wit. Het wordt gezien als de verbinding van je lichaam, geest, ziel en het grotere geheel. Ook heeft het betrekking op verlichting en leven in het nu. Wanneer deze chakra uit balans is, kan je last hebben van uitputting, slapeloosheid en depressieve gevoelens. Als je kruinchakra goed in balans is, voel je je verbonden met de wereld.

Om je kruinchakra weer in balans te krijgen kun je mediteren en healings doen.

Edelstenen die je zouden kunnen helpen bij de meditatie zijn Bergkristal, Charoiet en paarse Fluoriet. Naast mediteren kun je ook jezelf inzetten voor bijv. vrijwilligerswerk, filantropie, oid. Op deze manier open je jezelf om weer verbonden te worden met de wereld en de mensen om je heen.

Het kruinchakra stimuleren doe je door je concentratie daar net òp of net ònder te leggen (verschilt per persoon en moment) en het ruim en open voor te stellen. De kleur helder wit (als een helder wit licht) er voor te stellen zal deze chakra nog verder openen. Je gaat meer inzicht krijgen en de mind wordt stil. Healing kan het kruinchakra openen, zodat een helder wit licht langs alle ondergelegen chakra's stroomt en er algehele healing, opschoning en bekrachtiging plaatsvindt.

Bij een tè open kruinchakra leg je de aandacht in de voeten. 


De 7 chakra’s zijn dus belangrijke en krachtige energiepunten in ons lichaam. Elke chakra heeft dus zijn eigen chakra kleur en element. Deze elementen en kleuren kunnen jou oa. helpen om de 7 chakra’s in balans te krijgen en te houden. 

Ook als je bijv. een sterke voorkeur voor bepaalde kleuren hebt of juist een afkeer, zegt dat wat over de werking van jouw chakra's.

Hoop dat dit een mooie bijdrage is bij jouw spirituele ontwikkeling en van harte welkom in mijn praktijk.


Een Energetische Healing, Reiki, Coaching, en ook de Akasha Readings kunnen een mooie bijdrage zijn om jouw chakra's weer te alignen. En weer; volg je Pad en je intuïtie. Die brengt je altijd op de plek en bij de mensen waar je wezen moet ;-)


Je chakra's ontblokkeren, de patronen zien waardoor ze ontstaan zijn, is een groot kado die je inééns sprongen vooruit kan helpen.


Van harte welkom voor een Stapje verder op jouw Spirituele Pad!


Wil jij geholpen worden met je Chakra's? Kijk dan eens naar een Coachingstraject, waarin we stap voor stap jou gaan helen.

Maureen Lassooij,

31 januari 2024, 4 min.

Engelen staan altijd naast je, ook als je ze niet ziet✨

Mensen denken vaak dat je engelen moet kunnen zien.
Waarom, omdat het anders niet waar is? 

Engelen komen in alle vormen bij je. Als mens, als gevoel, als zuchtje wind, als veer enzovoort… Je hoeft ze niet te kunnen zien om zeker te weten dat ze er zijn. Het enige dat je hoeft te doen is vertrouwen

Engelen zijn prachtige en liefdevolle wezens, onder hen bevinden zich aartsengelen, beschermengelen en engelen. Aartsengelen zijn sterke en heilige engelen die ieder hun eigen kracht en kennis hebben en tot aartsengel zijn aangewezen. Er zijn beschermengelen die bij je zijn en je helpen. Je hebt er zeker één, maar waarschijnlijk meer. Zij staan je bij en horen bij jou. In dit leven en misschien al wel in je vorige levens. De “gewone” engelen, engelen die je helpen, steunen, troosten en kracht geven.

Vraag het aan je engelen en vertrouw.

Weet je niet wie je aan moet roepen, vraag dan om je beschermengel(en). Jouw beschermengelen zijn altijd bij je en als je twijfelt, vraag je of zij de juiste engel voor je willen aanroepen. Vraag hen wat je wilt en laat het dan los. Heb vertrouwen dat het universum het voor je oppakt. Sta open voor wat je ontvangen gaat, ook als het iets anders is dan je had verwacht.
Je hoeft de engelen namelijk niet te vertellen wat ze je moeten brengen om je vraag te beantwoorden en hoe jij graag wilt dat ze dat doen. Natuurlijk mag je het vragen, maar het wil niet perse zo zijn dat dat is wat je krijgt, dus sta open voor andere mogelijkheden. Hulp van engelen komt in allerlei vormen.
Stel je vraagt om meer geld, omdat je het ontzettend nodig hebt (om welke reden dan ook). Het kan zijn dat je in de komende dagen een ingeving krijgt, die jou de financiën doet krijgen waar je om vroeg. Misschien ontmoet je iemand die je normaal gesproken voorbij zou lopen, maar nu blijf je er een praatje mee maken en die persoon blijkt een vacature open te hebben staan en die baan is nu voor jou. Op veel verschillende manieren kan je geholpen worden, maar dat hoeft niet altijd op de manier te zijn zoals jij dat verwacht.

Hoe laten engelen zich aan ons zien?

Zoals aan het begin al gezegd hebbende, engelen manifesteren zich op veel verschillende manieren en vormen aan mensen. Maar veelal wordt er nog altijd verwacht dat je een persoon badend in lichtstralen moet zien in je dromen, visioenen of als je wakker bent. Engelen komen zoals ze willen verschijnen. Waarschijnlijk zou je je een ongeluk schrikken als je ineens een engel aan je bed had staan.

Daarom kan het ook wat subtieler gebeuren, een moment waarvan je later denkt “was dat het, was dat een engel?”. Veel vaker gebeurt dat laatste. Je ziet een wit of gekleurd stipje, je voelt een zuchtje wind langs je wangen gaan, een rilling gaat ineens over je been of je krijgt ineens super warme voeten. Ook kan het gewoon een gevoel zijn dat je krijgt, voel je iets om je heen of er tikt ineens iets tegen je arm. Misschien kom je regelmatig veertjes of muntjes tegen, ook dat is een teken dat engelen bij je zijn. Sommige mensen hebben ontmoetingen met een persoon, die later nergens meer te vinden is en die niemand blijkt te kennen. En weer anderen krijgen meer praktische tekenen, zoals een boek dat uit de kast valt en dat boek bevat precies het antwoord wat je zocht. Er zijn veel manieren waarop jij waarschijnlijk al een engel hebt ontmoet. Vanaf nu ben je je bewuster hiervan en daardoor ga je er beter op letten. Tekens en symbolen kom je steeds vaker tegen en je gaat de engelen herkennen.

Beslissingen nemen met de hulp van Engelen

Cijfers zijn ook een mooie manier waarop engelen boodschappen geven aan ons. Zie je vaak dubbele cijfers dan zoek maar eens op wat dat betekend voor je. De kans is groot dat je een boodschap hebt ontvangen. Ook via kentekenplaten, naamborden en reclameborden kan je tekens ontvangen. Op het moment dat het in je hoofd blijft hangen en het er maar niet uit wil, mag je dat oppakken als een boodschap en gaan onderzoeken wat het voor je doet.

Contact maken, iedereen kan het.

Iedereen kan in contact komen met zijn eigen engelen. Het is een kwestie van oefenen en open staan voor wat er komt. Je hoeft niet bang te zijn voor nare of gemene engelen. Zolang jou intentie zuiver en positief is, is er niks aan de hand. Engelen zijn pure wezens en ze bestaan enkel uit liefde. Negatieve engelen bestaan niet. Je beschermengelen, engelen en aartsengelen kan je op elk moment van de dag aanroepen en om hulp vragen. Ze slapen niet en zijn niet gebonden aan tijd en ruimte. Je haalt ze niet bij iemand anders weg als jij ze roept. Door middel van hun energie kunnen ze overal helpen waar hun hulp nodig is.

Oefening: Voor het slapen gaan sluit je even je ogen en vertel je of vraag je aan je engelen dat je hen graag wilt ontmoeten en je graag contact met hen wilt. Als laatste bedankt je hen en dat is alles. Je hoeft geen medium te zijn om contact te kunnen hebben met je engelen. Vertrouw en laat los, je zal weten wanneer het contact gelegd is.

Meer weten over jouw Spirit Guide Team?
Lees hier meer.

Luister hier naar Hundred Thousant Angels 😇


Nieuwsgierig naar jouw Spirit Guide Team? Lees er hier meer over.

Maureen Lassooij,

19 januari 2024, 3 min.

De voordelen van communicatie met dieren


Mensen vragen mij vaak wat de voordelen van communicatie met dieren zijn, dus ik wilde er een paar met jullie delen.


De voordelen zijn zowel voor eigenaren als voor huisdieren. Om te beginnen geeft het uw dier een stem en biedt het een unieke kans om verbinding te maken en op een dieper niveau over uw huisdier te leren. De duidelijkheid is nuttig bij fysieke en emotionele problemen. Je krijgt antwoorden op vragen als wat hen blij, bang of opgewonden maakt.

Voor reddingsdieren kan het bijzonder nuttig zijn om te weten wat er in het verleden is gebeurd voor nieuwe eigenaren. Er is een veel diepere uitdrukking van liefde door middel van begrip. Als extra gedragsinstrument kunt u hiermee met uw huisdier de dingen communiceren die u wilt dat hij leert en begrijpt, zonder dat u hem hoeft te worstelen, te forceren of te domineren.


We kunnen dit communicatieproces ook gebruiken om contact te maken met overleden huisdieren. Het was geweldig om getuige te zijn van het openen van een nieuw niveau van communicatie en genezing voor huisdieren en hun eigenaren als onderdeel van de Reikisessie. Mijn missie is om de dieren over de hele wereld een authentieke stem te geven, waardoor ze beter begrepen en gerespecteerd worden.


~ Maureen Lassooij ~ Reikimeester en intuïtief genezer ~

Maureen Lassooij,

19 januari 2024, 3 min.

Wat zijn de voordelen van Reiki?


Reiki werkt op verschillende niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, en verbetert alles in het leven. Reiki is niet alleen een van de oudste geneeswijzen die in gebruik zijn, het is ook een van de meest veelzijdige. Deze eeuwenoude oosterse genezingsmethode gebruikt energie om lichaam en geest in balans te brengen, en de voordelen ervan kunnen zowel door Reiki-beoefenaars als door hun cliënten worden gevoeld. Er wordt zelfs aangenomen dat Reiki vrijwel elk aspect van het leven verbetert, van fysieke gezondheid tot emotioneel welzijn, tot stressvermindering en mentale helderheid.


Reiki-technieken worden gebruikt om lichaam, geest en ziel te genezen. Het is bewezen dat Reiki mensen kan helpen die lijden aan verschillende grote en kleine kwalen. Het wordt tegenwoordig in een aantal ziekenhuizen vaak gebruikt als aanvullende conventionele therapie. Het vormt een aanvulling op en verbetering van de zorg die de patiënt krijgt in het ziekenhuis of bij andere zorgverleners. Reiki heeft niet alleen patiënten met lichamelijke kwalen geholpen, maar ook mensen met kleine psychische problemen.


Een van de grootste geneeskrachtige gezondheidsvoordelen van Reiki is stressvermindering en ontspanning, waardoor het natuurlijke genezende vermogen van het lichaam wordt geactiveerd en de gezondheid wordt verbeterd en behouden. Reiki helpt innerlijke vrede en harmonie tot stand te brengen, het kan een waardevol hulpmiddel zijn in de zoektocht naar spirituele groei. Reiki kan ook persoonlijke relaties versterken en helen. Reiki kan mentale en emotionele wonden genezen, disfunctioneren verwerken en een nieuw gevonden nabijheid en intimiteit creëren.

Omdat Reiki uw vermogen om lief te hebben vergroot, kan het u openstellen voor de mensen om u heen en uw relaties helpen groeien. Diepe persoonlijke verbindingen, door je vermogen tot empathie te verbeteren, stelt Reiki je in staat om op een dieper niveau contact te maken met mensen.


Reiki kan op verschillende niveaus worden gevoeld, van fysieke genezing tot innerlijke vrede en verbeterde relaties. Reiki kan een effectieve manier zijn om directe problemen te behandelen, zoals lichamelijke of geestelijke aandoeningen, maar regelmatige behandelingen kunnen ook de algehele gezondheid verbeteren. Door te helpen een toestand van fysiek en emotioneel evenwicht te behouden, kan Reiki niet alleen problemen behandelen, maar misschien zelfs voorkomen dat ze zich ooit ontwikkelen.

Reiki brengt ook de geest en emoties in evenwicht. Regelmatige Reiki-behandelingen kunnen een kalmere en vredigere staat van zijn teweegbrengen, waarin iemand beter in staat is om te gaan met de dagelijkse stress. Dit mentale evenwicht verbetert ook het leervermogen, het geheugen en de mentale helderheid. In ernstigere situaties kan Reiki stemmingswisselingen, angst, frustratie en zelfs woede helpen verlichten.


Dit zijn de belangrijkste voordelen van Reiki:

~ Reiki verlicht pijn.

~ Reiki kalmeert. Het vermindert stress en zorgt voor diepe ontspanning, comfort en rust.

~ Reiki versterkt en verbetert het immuunsysteem.

~ Reiki biedt verlichting bij emotionele problemen en verdriet.

~ Reiki helpt bij het rouwproces. Het reinigt en zorgt ervoor dat de emoties niet zo uitputtend zijn en biedt perspectief.

~ Reiki brengt spirituele helderheid.

~ Reiki verbetert het zelfvertrouwen en de waardering van de cliënt.

~ Reiki kan een goede bloedcirculatie verbeteren en kleine bloedingen stoppen.

~ Reiki kan organen reinigen (hart, lever, nieren, milt, galblaas, longen).

~ Reiki is veilig om symptomen van onevenwichtigheid te behandelen: chronische en acute aandoeningen, stressgerelateerde stoornissen, aandoeningen gerelateerd aan sinus, menopauze, migraine, blaasontsteking, astma, chronische vermoeidheid, artritis, rug, ischias, slapeloosheid en depressie – om er maar een paar te noemen.

~ Reiki versnelt het herstel na een operatie of langdurige ziekte. Omdat het helpt bij het aanpassen aan de medicijnen/behandeling, vermindert het ook de bijwerkingen. Chemotherapiepatiënten die Reiki kregen, merkten bijvoorbeeld een duidelijke afname van de bijwerkingen van de behandeling.

~ Reiki is voor iedereen: het geneest volwassenen, baby's, peuters, kinderen, ouderen en huisdieren.

~ Reiki voor huisdieren, huisdieren kunnen geholpen worden bij het herstel van ziekte, stress, trauma en verlatingsangst.

~ Reiki zuivert omgevingen.

~ Reiki helpt atleten sneller van blessures te genezen en te presteren.

~ Reiki verhoogt het energieniveau.

~ Reiki vermindert stress en herbeleeft ook stress.

~ Reiki helpt een cliënt in het rouwproces.

~ Reiki bevordert creativiteit.

~ Reiki versnelt het zelfgenezend vermogen van het lichaam

~ Reiki helpt bij een betere slaap


Ben jij klaar om jouw helende reis te starten?

Maureen Lassooij,

7 januari 2024, 2 min.

ALGEMENE INFORMATIE & VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ENERGY HEALING


Wat is Energetische Therapie?

Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van universele energie, waarbij het opruimen van energetische blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat.


Is energie Healing veilig? En wie kan het gebruiken?

Energetische healing kan heel breed worden ingezet. Bij kinderen, jongeren, volwassenen en zelfs bij dieren. Een energetische healing is (bijna altijd ) veilig en werkt zeer ontspannen voor lichaam en geest. De lichtere vorm van heling zoals de ENERGETIC HEALING is altijd veilig.


Wanneer kan energie werk gevaarlijk zijn?

Op het moment dat er krachtige entiteiten aanwezig zijn kan energie werk gevaarlijk worden. Mijn Spirituele Autoriteit, Kennis en Ervaring is Groot. Op het moment dat men geen of niet genoeg kennis heeft van entiteiten, energie werk of de spirituele wetten en regels kan energiewerk gevaarlijk worden.


Waarvoor kan je een energetische healing inzetten?

Ieder mens heeft een fysiek lichaam en draagt daarbij een elektromagnetisch veld oftewel aura met zich mee. Door de hoge druk van de dagelijkse verplichtingen kan dit energieveld verstoord raken en kunnen er blokkades ontstaan. Uiteindelijk kan dit niet alleen zorgen voor disbalans in het lichaam, maar ook voor emotionele, psychische en mentale klachten en problemen. Het is daarom belangrijk om je te realiseren dat o.a. opgekropte emoties zoals woede, frustatie, verdriet én trauma, zich op een gegeven moment in je lichaam gaan manifesteren. Om dit te voorkomen kan je regelmatig je energieveld reinigen.


Spirituele contracten

Spirituele connecties, taken en verplichtingen. [ o.a. criminaliteit, haat, woede, ongeluk (in het leven en de liefde), armoede, frustratie, gebroken families ect. ]


Wat zijn spirituele contracten?

Spirituele contracten zijn een besproken en/of onbesproken afspraak die jij of jouw voorouders hebben gemaakt met entititeiten. Aan iedere entiteit zit een emotie of eigenschap gekoppeld. Daarom zie je bepaalde emoties of eigenschappen met een lagere frequency vaker voorkomen in een generatie lijn. Vader, Moeder, Opa, Oma, Kinderen of Kleinkinderen hebben dan een patroon in bepaald gedrag of in het beloop van het leven.


Hoe ga ik te werk bij het verbreken van spirituele contracten?

Het is niet altijd even makkelijk om een spiritueel contract te verbreken. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn entiteiten verbonden aan bepaalde emoties en/of eigenschappen. Na het verbreken van de spirituele contracten is het nodig om je denkwijze en levenswijze te veranderen. Dit is om te voorkomen dat de entiteiten weer toegang krijgen door de emoties of eigenschap. Het spirituele coaching en heling kan daarbij helpen! Door de contracten te verbreken heb je de eerste stap gezet, daarna moet je het nog toepassen in jouw leven. 

Maureen Lassooij,

22 december 2023, 2 min.

De 12 Heilige Nachten worden van oorsprong gezien als een 'stilte' tijd, waarin we naar binnen keren, onze normen en waarden voelen, zien waar we voor staan, wat weg mag uit ons leven en welke Pijlen we voor de toekomst 'af willen schieten'.

Intenties zetten, kijken wat los en weg mag, kijken wat je ervoor in de plaats wilt zetten en wat je daarmee wilt creëren.


De eerste van de 12 Heilige Nachten valt op 1e Kerstdag (sommige mensen beweren de 24e; voel wat voor jou waar is) en loopt zo tot en met 6 januari, met Drie Koningen. 

Men zegt dat deze dagen gelijk staan met de opkomende maanden van het jaar; 1e Kerstdag is dan januari, 2e Kerstdag valt gelijk met februari, enz.

Zo kan je gemakkelijk en gestructureerd jouw komende jaar plannen, uitstippelen en bekrachtigen.

Vandaar ook de vraag om in deze tijd meer in meditatie te treden; jouw Diepe Ware Zelf te vinden en vanuit daar te 'plannen', je 'acties' te bepalen en je focus te sturen. Zo creëer je meer en meer je Zielspad. Zoals dat bedoeld is.


Mediteren brengt je terug naar JeZelf, naar Je Hart, waar de wijsheid van Je Ziel ligt opgeslagen.


Ik wens je een hele mooie tijd, in deze bijzondere dagen, vol inspiratie, inzichten, Liefde en alle moois voor een héél mooi Jaar. Dat de Waarheid van eJe Ziel op tafel mag komen komt en je je Leven voorgoed vanuit daar creëert.


Liefs,

Maureen

Maureen Lassooij,

9 december 2023, 1 min.

"Self-efficacy (zelfredzaamheid) verwijst naar het geloof van een individu in zijn of haar capaciteit om gedragingen uit te voeren die nodig zijn om specifieke prestaties te bereiken."


Een sterk gevoel van zelfredzaamheid bevordert menselijke prestaties en persoonlijk welzijn. Een persoon met een hoge self-efficacy beschouwt uitdagingen als dingen die moeten worden beheerst in plaats van bedreigingen die moeten worden vermeden.

Deze mensen zijn sneller in staat om te herstellen van een mislukking en schrijven een mislukking eerder toe aan een gebrek aan inspanning. Ze benaderen bedreigende situaties met de overtuiging dat ze die kunnen beheersen. Deze dingen zijn in verband gebracht met lagere niveaus van stress en een lagere kwetsbaarheid voor depressie (Bandura, 2010).


Self-efficacy is niet iets dat je nou eenmaal hebt of niet hebt. De een heeft het misschien wat meer van nature, maar voor iedereen geldt: self-efficacy is te leren, te stimuleren, te cultiveren, op te bouwen, uit te bouwen, te vergroten, enzovoort.


Geweldig toch? Denk daar maar eens aan als je een keer denkt dat je iets niet kunt. Je kunt ook gewoon denken dat je iets wel kunt. Dikke kans dat je gelijk hebt;)

Maureen Lassooij,

26 november 2023, 3 min.

"Ik wil iets anders gaan doen qua werk, maar wat dat is weet ik niet. Kan loopbaancoaching helpen?"

Loopbaancoaching helpt je enorm als je op zoek bent naar een nieuwe richting in je carrière, maar nog niet precies weet wat dat zou moeten zijn.
Hier zijn een aantal manieren waarop loopbaancoaching je gaat helpen:

1. Zelfreflectie:
Loopbaancoaching helpen je om dieper na te denken over je interesses, waarden, sterke punten en doelen. Door middel van zelfreflectieoefeningen en gesprekken krijg je helder wat je echt wilt in je carrière.

2. Carrièreanalyse:
Loopbaancoaching helpt je om je huidige vaardigheden, ervaringen en prestaties te analyseren. Hierdoor kun je ontdekken welke aspecten van je huidige baan je leuk vindt en welke je wilt vermijden in toekomstige banen.

3. Exploratie van opties:
Loopbaancoaching gaat je begeleiden bij het onderzoeken van verschillende carrièremogelijkheden die passen bij je interesses en doelen. Het helpt je bij het identificeren van sectoren, functies en bedrijven die bij je passen.

4. Doelen stellen:
Loopbaancoaching gaat je helpen bij het formuleren van duidelijke carrièredoelen en het opstellen van een stappenplan om die doelen te bereiken. Dit kan onder meer het identificeren van opleidingen, trainingen of netwerkactiviteiten omvatten.

5. Overwinnen van obstakels:
Soms kunnen angst, onzekerheid of andere obstakels je ervan weerhouden om een nieuwe carrière te verkennen. Loopbaancoaching gaat je helpen deze obstakels te identificeren en strategieën te ontwikkelen om ze te overwinnen.

6. Sollicitatievaardigheden:
Als je uiteindelijk besluit om van loopbaan te veranderen, kan een coach je helpen bij het verbeteren van je CV, sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek vaardigheden.

7. Ondersteuning en begeleiding: Loopbaancoaching biedt emotionele steun en begeleiding tijdens het hele proces van carrièrewijziging. Het kan een vertrouwelijke ruimte bieden om je gedachten en zorgen te delen.

Onthoud dat loopbaancoaching een investering in jezelf is en bijdraagt aan het nemen van weloverwogen beslissingen over je carrière. Het helpt je om een loopbaanpad te vinden met meer voldoening en zingeving dat beter aansluit bij je persoonlijke en professionele doelen.

Maureen Lassooij,

27 november 2023, 3 min.

'Mijn zelfvertrouwen is laag. Hoe kan ik het vertrouwen in mijzelf vergroten?'


Het vergroten van je zelfvertrouwen is een belangrijke stap om jezelf neer te zetten, zowel in je persoonlijke leven als professioneel.
Hier zijn enkele tips om je zelfvertrouwen te vergroten:

1. Zelfbewustzijn: Probeer jezelf beter te begrijpen. Identificeer je sterke punten en ontwikkelpunten en ontwikkel een plan/strategie om er beter mee om te kunnen gaan.. Zelfkennis is de eerste stap naar zelfvertrouwen. Wil je hier hulp mee? Boek een sessie.

2. Positieve zelfspraak: Let op je innerlijke dialoog en vermijd negatieve gedachten over jezelf. Vervang deze gedachten door positieve en ondersteunende uitspraken. Bijvoorbeeld, in plaats van te denken "Ik kan dat niet," zeg tegen jezelf "Ik kan het proberen en leren."

3. Doelen stellen: Stel realistische doelen voor jezelf en werk eraan om ze te bereiken. Elk succes, hoe klein ook, zal je zelfvertrouwen een boost geven.

4. Zelfverzorging: Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Voldoende slaap, gezonde voeding en lichaamsbeweging kunnen je humeur en zelfvertrouwen verbeteren.

5. Leer nieuwe vaardigheden: Door nieuwe vaardigheden te leren, vergroot je je kennis en bekwaamheid, wat je zelfvertrouwen kan vergroten.

6. Omring jezelf met positieve mensen. Zoek steun bij mensen die je aanmoedigen en positieve invloed hebben op je zelfvertrouwen.

7. Visualiseer succes: Beeld jezelf in dat je succesvol bent in wat je wilt bereiken. Dit kan helpen om je zelfvertrouwen te vergroten en je motivatie te versterken.

8. Sta stil bij de successen die er zijn. Grote of kleine successen bewust aandacht geven geeft een positie energie waardoor je je beter gaat voelen.

9. Leer omgaan met kritiek: Niemand is perfect, en iedereen krijgt wel eens kritiek. Leer kritiek te zien als een kans om te groeien en te leren, in plaats van als een aanval op je zelfbeeld.

10. Stap uit je comfortzone: Probeer nieuwe dingen en daag jezelf uit. Zelfvertrouwen groeit vaak als je merkt dat je in staat bent om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen.

Onthoud dat zelfvertrouwen niet van de ene op de andere dag komt. Het vergt tijd en inspanning, maar met consistentie en positieve inzet kun je je zelfvertrouwen zeker vergroten.

Maureen Lassooij,

8 november 2023, 2 min.

Wat gebeurt er bij een Engelen Healing

Willen we het niet allemaal? Een Engel raakt je aan en poef, je pijn of klacht is weg. Zeker, wonderen bestaan en een healing doet veel, maar hoe komt het dat bij de één de klacht voorgoed weg is en bij de ander een healing korter werkt? Wat gebeurt er eigenlijk bij een healing en waarom gaat de healing bij de één in sneltreinvaart en duurt het bij de ander maanden of jaren? Ik leg het samen met Aartsengel Rafael uit.

Aartsengel Rafael over een engelen healing:

“Definitieve healing is ons doel. Wij bedoelen hiermee dat je alles loslaat en verwerkt wat jou en je zielendoelen niet dient. Om dat te bereiken, hebben jullie inzichten nodig in waarom jij met jouw klachten loopt. Wij helpen, ondersteunen en verlichten je net zo lang tot jij definitief geheeld bent.”

Wat gebeurt er bij een healing?

Een healing is een opschoning van wat jij op dat moment bij je draagt. De healing wordt gedaan op basis van de vraag die jij stelt aan de engelen. Een vraag als ‘heel alles maar’ is te globaal. Omdat engelen alleen in wilsovereenstemming werken en je precies moet vragen wat er geheeld moet worden, is zo’n vraag ook te globaal om zeker te weten of het met jouw toestemming is. Als je meer wilt weten over hoe je vragen stelt, laat het me dan weten, of doe een Energetische Healing. Goede vragen zijn bijvoorbeeld: ik wil mij losmaken van het patroon waardoor ik mezelf wegcijfer, ik wil me losmaken van mijn ex, of ik wil alles opschonen met betrekking tot mijn buikpijn klachten.

Samen met de engelen verwijder ik dan de energetische koorden, de troep in je aura, je chakra’s worden geschoond, er worden energetische objecten verwijderd als ze aanwezig zijn. Je licht wordt versterkt, je aura wordt gevuld en er komt een beschermlaag om je heen. We integreren alles met inzichten. Vaak ontvang je ook nog iets extra’s wat tijdens het consult wordt doorgeven en wat jouw vraag en je helingsproces ondersteunt. Ik zie de aura van de cliënt letterlijk lichter en sterker worden. Je gaat weer opgeschoond de deur uit.

Waarom blijft het resultaat vaak niet eindeloos aanwezig?

Onder de buikpijnklachten of het losmaken van je ex zit vaak nog een extra laag. Je kunt je misschien niet losmaken van je ex, omdat je verlatingsangst hebt die ontstaan is in je jeugd. Als je dus weer in een soortgelijke situatie komt en de verlatingsangst wordt getriggerd, komt daar opnieuw dezelfde energie bij vrij als in de situatie met je ex. Of je ex triggert het weer. Een healing is een opschoning van alles wat je op dat moment bij je draagt. Het is daarna jouw verantwoordelijkheid om opgeschoond te blijven.

Hoe zorg je ervoor dat je opgeschoond blijft?

Zorg dat je inzicht krijgt in wat de reden is dat je vol loopt. In het bovenstaande voorbeeld van de ex: zorg dat je aan de slag gaat met je verlatingsangst. Ook daarbij kunnen de engelen je helpen en inzichten geven. Klanten die lang of voor altijd opgeschoond blijven na de healing, zijn klanten die al een groot deel of alles hebben verwerkt en dus eigenlijk alleen nog de opschoning nodig hebben. Maar dit komt maar zelden voor. Dit gaat meestal niet in één dag. Healing gaat in stapjes. Reinigen, opschonen, trilling verhogen, inzichten verkrijgen, inzichten toepassen in je leven, weer loslaten, en blijven opschonen, reinigen en trilling verhogen. Net zo lang tot je alles hebt losgelaten en de situatie of persoon neutraal wordt en er geen negatieve energie meer bij zit.

De waarde van een reading vooraf aan de healing

Door vooraf een reading met dezelfde vraag als bij de healing te doen, krijg je direct van de engelen diepergaand inzichten omtrent het probleem. In het geval van bovenstaand voorbeeld zal je het advies krijgen om aan je verlatingsangst te werken. De engelen geven vaak ook inzicht in wanneer iets is ontstaan en met welke stap je kan beginnen. Als je van daaruit gaat werken, verwerk je je verlatingsangst in stappen en kom je los van je ex. Met alles wat je verwerkt, trek je steeds minder van de energie en troep aan die ervoor zorgde dat jouw aura vol zat en je klachten kreeg. Ook kun je dan nog gerichter de healing in. Je kunt je vraag bijvoorbeeld aanpassen naar ‘Engelen, ik wil graag alles opschonen wat met mijn verlatingsangst te maken heeft en mijn ex’. Je heelt en schoont dan gelijk op, op een diepergaande laag. Ik noem de combinatie van reading en healing dan ook wel een power Energy healing. De boodschappen aan het eind zorgt voor inzicht, bewustwording en integratie van de sessie.

De Power Energy hHealing

Wil jij inzichten en healing met aansluitend een advies dat alles integreert? Boek dan nu de Energetische Healing. Deze healing duurt 60-75 minuten. We beginnen met een gesprek om je vraag helder te krijgen. Daarna volgt de reading en healing. Alles kan zowel online als in de praktijk. Aanmelden via de webshop.

Maureen Lassooij,

4 november 2023, 2 min.

Leren werken met Engelen

Werken met Engelen is voor iedereen mogelijk en makkelijk toe te passen in je leven. Het kan alleen plaatsvinden als je hier om vraagt. Er zijn heel veel Engelen beschikbaar voor ieder mens. Ze staan te popelen om je te ondersteunen en te helpen op elk vlak in je leven. Het enige wat je hoeft te doen is de Engelen te vragen om hulp en ze zijn direct bij je om je een healing te geven.

Je kan met hen werken op diverse niveaus: fysieke, emotioneel en energetisch niveau.

Op fysiek niveau kan je bijvoorbeeld healings vragen. Dit vindt plaats door de Healing Angels. Je kan de Healing Angels vragen voor alle fysieke klachten. Zelf ondervind ik veel steun aan de Healing Angels. Ik vraag elke avond voordat ik ga slapen de Healing Angels of ze me een healing willen geven op de vlakken waar nodig. Ik geef hierbij aan wat ik graag geheald wil hebben. Want de Engelen healen alleen waar je om vraagt, aangezien ze respect hebben voor onze vrije wil.

Als ik ‘s ochtends wakker word voel ik dat de Engelen me geheald hebben. Elke ochtend voel ik me meer geheald. Ik heb veel genezing mogen ontvangen en ben daar dankbaar voor.

Heel vaak helpen de Engelen ook als bijv. een baby of kindje bijv. veel huilt. Het kan zo zijn dat het last heeft van een geboorte trauma. Zeker als een bevalling lang heeft geduurd en het kindje heeft onder andere stress gevoeld van zijn of haar moeder. Dan kan deze stress nog voelbaar zijn bij het kindje. Zo kan ook je dochter of zoon bijv. een geboorte trauma oplopen en heel onrustig zijn en huilen, dag en nacht. Je kan dan een healing aanvragen van onder andere de Healing Angels en, vaak hoor ik: "hij/zij zit sindsdien veel beter in zijn/haar velletje".

Ook is het mogelijk een healing te ontvangen op emotioneel niveau door de (Aarts)engelen. Een (Aarts)engel heeft het vermogen om je te healen, te leiden en je te beschermen. Er zijn verschillende Aartsengelen en elke Aartsengel heeft zijn specifieke eigenschappen.

Zo helpt Aartsengel Michael als je bescherming nodig hebt of hij helpt je huis energetisch te reinigen. Je kan hem eenvoudig aanroepen door te zeggen: ‘Aartsengel Michael, wilt u mijn huis energetisch reinigen en alle lagere geesten alsjeblieft verwijderen en in het licht zetten?’

Je kunt ook Aartsengel Raphael vragen, hij geeft graag een healing aan je hart chakra. Ik roep hem regelmatig aan om mijn hart chakra te openen en de blokkades weg te halen en ook om alle energetisch vuil te verwijderen uit mijn lichaam en aura.

Een healing zal direct plaatsvinden als je er om vraagt aan de Engelen. Het enige wat je hoeft te doen is het heel specifiek te vragen en ook de tijd te nemen om vervolgens een healing te ontvangen.

Zelf vraag ik dagelijks om een healing en niet alleen op fysiek niveau, maar ook op emotioneel niveau. Zo vraag ik regelmatig aan Aartsengel Zadkiel of hij me wil helpen om alles los te laten wat me weerhoudt om van mezelf te houden. Of om me te helpen meer vertrouwen te hebben in mezelf en alle zwaarte bij me weg te halen.

Ik deel dit graag met jullie en hoop dat je geïnspireerd wordt om ook de Engelen uit te nodigen in je leven.


Maureen Lassooij,

7 november 2023, 2 min.

Energy Healing in de Chakra’s

Heling is het resultaat van de ontwikkeling van je bewustzijn, waardoor je energieveld verandert en daarmee je leven.
Afhankelijk van je achtergrond en wie je bent geworden, zullen sommige stappen in je helingsproces je gemakkelijk afgaan en andere moeilijker. Maar er is wel een heldere kaart die de weg wijst: het eeuwenoude chakrasysteem. Dat biedt iedereen praktische handvaten om energie te veranderen op verschillende bewustzijnsniveaus. Hieronder vind je een korte uitleg:

* 1e chakra: gronding

Helen is in je lijf komen

Alleen in je lijf kan je je energie voelen. Daar kan je ervaren of je vol of leeg bent, of je jezelf de ruimte geeft of niet, of energie stroomt of blokkeert, of er emoties zijn of niet. In je lijf zakken doe je door ontspannen en vertragen en door goed voor je fysieke behoeftes te zorgen.

* 2e chakra: gevoelens

Helen is intimiteit opbouwen met je ervaring

Transformeren doe je als je je duisternis en je licht evenveel waarde kan toekennen. Energie is neutraal, is niet goed of fout. De mooie momenten zijn niet beter dan de zware. Ze bestaan en krijgen waarde bij gratie van elkaar. Je mogelijkheid tot verandering vindt plaats in het hier en nu; niet vroeger en niet in de toekomst. Kan je je met je ervaring, nu, verbinden en het bewustzijn eruit halen dat erin zit? Je doet het door te voelen en in de richting van je gevoelens te bewegen in plaats van ervan weg.

* 3e chakra: kracht

Helen is loslaten

Er valt een heleboel los te laten en daar krijg je direct weer energie van. Waarom het gaat? Vooral dingen die je ego graag wil, maar die je groei niet bevorderen, zoals garanties, zekerheden, controle, emoties die niet meer dienen en concepten over jezelf, anderen en de wereld. Vaak zal je ook wilskracht moeten loslaten waarmee je dingen in jouw vorm wil persen. Ben je bereid om te verliezen wat je hebt, om te ontvangen wat je nog niet kan zien? Loslaten doe je onder meer door je patroon te doorbreken en iets anders te doen dan wat je normaal gesproken zou doen.

* 4e chakra: liefde

Helen is zacht zijn voor jezelf

Er valt een boel te winnen als je met zachte ogen naar jezelf kan kijken en je hart opent naar alles wat je bent, of dat nu je licht en je liefde zijn of je onvermogen, kwetsbaarheid, perfectionisme en mindere kanten. Zelfliefde is bijvoorbeeld jezelf de ruimte geven om iets nog niet te weten. Maar ook gezond egoïsme hoort erbij. Dat ben je als je energie niet weggeeft, je persoonlijke missie vooropstelt en niet die van je partner, en goed luistert naar je eigen behoeften. Wanneer je optimaal voor je energie zorgt, blijf je gelukkig en gezond en heb je het meest te bieden aan anderen.

* 5e chakra: expressie

Helen is expressie geven

Geef je uitdrukking aan je gevoelens? Kan je jezelf uitspreken en woorden geven aan wat er vanbinnen speelt? Expressie is nodig, want het zorgt ervoor dat energie zich niet oneindig opbouwt, waardoor je systeem onder druk komt te staan. Dus of het nu je emoties zijn, of de creaties die het licht willen zien, breng ze naar buiten. Je doet het door te communiceren, maar ook door zingen, schrijven, schilderen, etc.

* 6e chakra: visie

Helen is nieuwe ervaringen toestaan

Verlang je naar ervaringen die je leven verrijken, maar laat je na om ze te hebben? De persoonlijkheid is vaak bang voor gevolgen, of reacties van anderen. Maar niets laat je energie zo stromen als avontuur; ervaringen opzoeken die je vreugde schenken en dingen doen die je spannend vindt, of nu nog onder het tapijt schuift omdat iemand anders er niet op zit te wachten. Hoe je het doet? Durf te dromen en zet dan steeds een stap. Vraag jezelf: waar verlang ik naar, zet je intentie en handel als de gelegenheid zich voordoet.

* 7e chakra: inspiratie

Helen is je intuïtie volgen

Je intuïtie is de knoop in je maag, je voorgevoel, je ingevingen, je hart dat begint te kloppen, je honger naar ‘meer’. En als je durft te luisteren naar je intuïtie (dat is: energie die je voelt, weet, ziet en hoort), zal je leven direct meer glans krijgen. Ja, misschien moet je de stemmen in je hoofd negeren die zeggen dat je het verzint of dat het onmogelijk is. Of misschien moet je je naasten passeren die je irrationeel vinden. Het zij zo. Je doet het door af te gaan op je eerste impuls en/of door afstand te nemen van je dagelijkse bewustzijn en angst. Pas dan kan je voelen en zien wat echt waar voor je is.


Lees hier meer over Aura- en Chakra Healing of bestel hier jouw Energetische Healing, of je Reiki sessie.

Welke bijdrage kan het zijn?


Maureen Lassooij,

2 oktober 2023, 3 min.

De Weg naar Zelfhealing met hulp van je Engelen


De weg naar zelfhealing is er eentje van vallen, opstaan, onderzoeken, doorvoelen en bij jezelf naar binnen kijken. Maar wat is dat nu, zelfhealing? Het moment dat ik deze vraag een poos geleden aan mezelf stelde, hoorde ik een liefdevolle stem van een beschermengel.


“Healing is alles wat jij niet bent loslaten en alles wat jij wel bent, omarmen.”

Daarna voelde ik de warme gloed van echte onvoorwaardelijke liefde; kippenvel op die mooie manier die ik voel als ik na zo’n ingeving heb gevraagd of dit van hen komt. Dat is hun vorm van bevestiging aan mij. Tegelijkertijd kwamen mijn menselijke kant en ego om de hoek kijken die in mijn hoofd zeggen: maar zo makkelijk kan het toch niet zijn? Dus wordt de boodschap nog een keer liefdevol herhaald en hoor ik weer de stem, in combinatie met het kippenvel.


“Healing is alles wat jij niet bent loslaten en alles wat jij wel bent, omarmen.”

Om alles wat je niet bent los te laten, moet je je wel al bewust zijn van wat van jou is. Om te beginnen met loslaten wat jij niet bent en omarmen wat jij wel bent, zul je jezelf de vraag moeten stellen:

wat is van mij en wat maakt mijn ziel gelukkig?

De enige die daar het antwoord op heeft, ben jijzelf. Als je in contact staat met je gidsen en je engelen, kun je hun ook daarbij om advies vragen. Als engelen ergens namelijk heel erg blij van worden, dan is het wel dat je ze om hulp vraagt. Engelen zijn pure lichtentiteiten die niet anders willen dan jou helpen. Dus doe dat gewoon, voel je absoluut niet schuldig en wees niet bang dat je te veel vraagt. Terwijl ik dit opschrijf, krijg ik een beeld van een juichende engel op mijn netvlies omdat ze zo blij zijn dat ik hun boodschap naar buiten breng en ik hoor ik ze applaudisseren.


Een engel geeft advies en zal altijd het advies geven dat jouw hoogste goed dient.

Jouw hoogste goed is dat waar jouw ziel het gelukkigst van wordt. Het advies sluit altijd aan op je zielendoelen, ook al is het soms op het moment van het advies niet duidelijk zichtbaar, of je kunt zelf het gevoel hebben dat het advies niet haalbaar is of niet kloppend voor jou. Als je ze wat vraagt, is het niet zo dat je ‘probleem’ gelijk is opgelost. Het is aan jou om wat met het advies te doen. Een engel zal jou nooit dwingen.


Maar ik kan helemaal geen engelen waarnemen.

Iedereen kan contact met engelen maken. Ook als je ze niet kan waarnemen, zijn ze altijd bereid om te helpen. Vraag gewoon om tekens, of spreek met ze een manier af hoe te communiceren. Een hele makkelijke manier om met je engelen in contact te komen is om voor het slapen gaan een vraag te stellen die jou bezig houdt en ze te vragen om je wakker te maken op een tijdstip waarin hun boodschap zit verwerkt. Wordt je wakker, kijk dan op de klok hoe laat het is. Welke cijfers staan er? Engelen bevestigen een boodschap ook vaak door deze drie keer of meer door te geven.


Engelen geven bevestiging dat ze je hulpvraag hebben gehoord

Ik heb vele malen in mijn leven bevestogingen gehoord, gehad, gezien en gekregen dat Engelen ècht bestaan en dat hun hulp levensecht aanwezig is! Tot wonderen toe!

Toen ik net begon met contact maken met mijn engelen heb ik ze gevraagd waarom ze op mijn pad waren gekomen en waarom het contact met hen zo makkelijk ging. Ik kreeg van alle kanten bevestigingen en elke keer als ik twijfelde of ik het goed zag, kwam de bevestiging weer. Ze bleven net zo lang bevestigingen (tekens) op me afsturen totdat ik het zelf geloofde.
Zelf gebruik ik voor het opzoeken van tekens vaak Google (klinkt raar; maar als je in de energie zit, typ je vanzelf de juiste 'vraag' en en word je geleidt naar het 'juiste', passende antwoord. Ook gebruik ik kaartjes, boeken, mediteer ik en... ga ik soms gewoon even wandelen om met hen te verbinden. Volg je intuitie! Voel voor jezelf wat klopt voor jou, op elk moment.


Zodra je naar het advies gaat leven, begint de healing

Voor mij betekent het altijd: volg je intuïtie, durf je gevoel te volgen en te doen waar je blij van wordt. Nu doe ik waar mijn ziel gelukkig van wordt en dat zorgt voor nog meer energie, meer geluk en een gezonder lichaam. En dat is zelfhealing.


Maureen Lassooij,

2 oktober 2023, 3 min.

Online en Live Coaching


Ik houd ervan om mensen te helpen, hen een stapje verder te helpen in hun leven, door middel van inzichten, dingen loslaten en hen te motiveren stappen verder in hun leven te nemen.


Coaching is een techniek die ik gebruik hiertoe. Door mijn jarenlange ervaring heb ik alle kennis, inzichten en de nodige technieken om menigeen een stapje verder te helpen. Naar zichzelf.


Een vraag die ik tijdens mijn coaching werk regelmatig stel, is: “Wat wil jij?” Het lijkt een simpele vraag, maar hij blijkt toch altijd moeilijk om te beantwoorden. Weten wat je wilt begint met contact met jezelf.


Hoe komt het dat we niet doen wat we willen?

Als we hier net op aarde zijn, dan is onze energie en ziel nog helemaal zoals die was toen we net uit de bron kwamen. Op het moment dat we ons bewust worden van de omgeving, beginnen we ons aan te passen. Wanneer we dit doen, hoe vaak we dit doen en hoe ver we hierin gaan, is ook afhankelijk van onze omgeving. Hoe minder ideaal onze omgeving is, hoe meer wij afwijken van onze kern. Ook in een liefdevolle omgeving kunnen we afwijken van onze kern. Een moeder die haar kind uit liefde wil beschermen, kan er al voor zorgen dat wat wij werkelijk willen opzij wordt gezet. Zo gaat dit een heel leven door.
Bij veel mensen gaat het ook goed; ze blijven wel contact houden met wat ze willen.
Maar ben je als mens gevoelig, ziek of hoogsensitief, dan kan het een grote uitdaging zijn om bij die kern te blijven of terug te komen. Als je op het punt komt in je leven dat je het niet meer weet wat je wilt en er veel energie verloren gaat dan, is het tijd om schoon schip te maken.


Hoe doe je dat nu, schoon schip maken?

Ik zou willen zeggen dat het makkelijk is en dat je gewoon een engel kunt aanroepen en poef, je bent terug bij je kern. Helaas, zo gemakkelijk is het niet. Teruggaan naar jouw kern is hard werken. Ja, je kunt zeker een engel aanroepen. Deze biedt inzicht, liefde en ondersteuning waardoor het proces minder lang hoeft te duren en door de liefde en ondersteuning ervaar je dat je het niet helemaal alleen hoeft te doen. Wil je hier meer over weten, lees dan mijn blog De weg naar Zelfhealing met hulp van je engelen. Maar jij bent nog steeds degene die het werk zal moeten doen. Jij bent degene die de verantwoordelijkheid zal moeten dragen voor jouw proces, ook al gingen soms dingen buiten jouw macht om.


Hoe kom je er nu achter wat je wilt?

Allereerst maak je contact met je lichaam, dit doe je door te aarden. Door te aarden zak je letterlijk in je lichaam. Hierdoor wordt je hoofd rustiger en verdwijnen alle gedachten naar de achtergrond waardoor je meer in contact staat met jezelf. Aarden kan je doen met een grondingsmeditatie. Is stil zitten niet jouw ding? Springen, schudden, stampen, wandelen, dansen, core oefeningen, zijn allemaal dingen die je kunt doen om te aarden.
Ben je in je lijf gezakt en geaard, haal dan even diep adem en zorg dat je dit gevoel vasthoudt.


Laat los

Vaak weten we wel wat we niet willen en wat we los willen laten. Begin met dit los te laten, hiermee zet je in feite al het opschoningsproces in gang. Je creëert letterlijk meer ruimte in je energetische en fysieke systeem. Door deze ruimte gaat je energie weer (harder) stromen en wordt het makkelijker om het veranderingsproces in gang te zetten. Opschonen kun je doen door een opschoningsmeditatie. Ook wandelen in de natuur met de intentie los te laten, werkt heel goed om op te schonen en tegelijk te aarden.


Krijg inzicht in wat je doet

Nu je schoon bent kun je een lijst maken van wat elke dag, week en maand doet.
Als je deze lijst hebt gemaakt leg dan een papiertje op de lijst en schuif deze per activiteit een regel naar beneden. Begin bij de eerste en voel: wat doet deze activiteit met je, welke gedachten komen in je op, voel je het ergens in je lichaam? Geef daarna per activiteit een cijfer voor het vreugdegevoel dat het je oplevert. Een cijfer over hoe je deze activiteit algemeen ervaart en een cijfer tot in welke mate je deze activiteit voor jezelf of een ander doet. Doe dit voor alle activiteiten die je doet. Zo krijg je een goed overzicht van waar je energie naartoe gaat en wat jij ervoor terugkrijgt. De dingen waar jij energie uit krijgt, zijn vaak ook de dingen waar je ziel blij van wordt. Voel wel goed of het je ego is die er blij van wordt of dat jij er echt blij van wordt. Probeer de activiteiten die het minste energie oplevert te schrappen, uitbesteden of efficiënter te doen.


En dan ?

Maak een lijst van wat je niet doet, maar wel graag zou willen en geef hier op dezelfde manier cijfers aan. Pak minimaal 1 activiteit uit die lijst die je op gaat pakken.
Nu heb je inzicht waar je energie naartoe gaat en waar je energie van krijgt. Blijf elke dag aarden en opschonen en pel als het ware elke keer een laagje van de ui af, net zolang tot je bij je kern belandt en doet wat jij wil. Evalueer de lijst elke maand een keer, geef opnieuw cijfers en kijk of je er nog aanpassingen kunt doen. Zo blijf je bezig met jouw proces en kom je steeds meer terug naar jouw kern.

Het kan zijn dat je in dit proces tegen blokkades aanloopt uit je jeugd of oude patronen. Als je hier niet uitkomt, kun je een coach inschakelen of een healing/reading doen om de blokkade te achterhalen. Ga je naar een coach, healer of therapeut, vertel dan wat je hebt geleerd uit het zelfonderzoek naar aanleiding van je cijferlijsten, zodat je samen gelijk gericht aan jouw blokkade kunt werken. Zo ga je samen weer sneller naar jouw kern.
Ik wens je veel succes met het afpellen van je ui.


Lees meer over Coaching en energetische healing.


Maureen Lassooij,

29 oktober 2023, 2 min.

Waarom Reiki ideaal is voor genezing van dieren


Bezig met Danthe, een hazewindhond.


Omdat dieren van nature zo gevoelig zijn voor onze non-verbale communicatie die we met hen delen, is Reiki een ideale praktijk voor gebruik bij dieren van elke leeftijd, temperament en gezondheidstoestand.


Reiki is een Energy Healing, die mens en dier bijstaat in heelwording, bewustwording en eenheidsbesef.


Het is een spirituele techniek dat het algemeen welzijn bevordert van mind, lichaam en geest bij mensen, dieren en in de community.

Maureen Lassooij,

7 augustus 2023, 2 min. 


Energie als Healing


Vanaf dat ze 3 weken oud was had onze middelste dochter eczeem.

We hadden alles geprobeerd; ziekenhuis in, ziekenhuis uit, hormoonzalf - waar we zo tegen waren, maar je moet toch iets als je kind zich tot bloedens toe openkrabt.


Op een dag had ik een gesprek met een coach ~ die we voor haar hadden benaderd ~, waarin ik het opeens letterlijk uitschreeuwde dat ik mijn dochter zo graag wilde helpen van haar eczeem af te komen! Ze was ondertussen ongeveer 11 jaar oud en al die jaren had ze dag en nacht jeuk gehad, haar huid zag er gehavend uit, wat voor de nodige oordelen zorgde van kinderen om haar heen en hadden we in onze beleving alles geprobeerd om haar te helen.

Na mijn emotionele 'uitbarsting' bij de coach zat ik (toevallig??) binnen korte tijd opeens op een Yogaopleiding. Daar leerden we ~ oa.~ energetische genezingstechnieken.


Als onderdeel daarvan leerde ik van 'De Kracht van Boven', waarbij men de aandacht in de kruin legt, waardoor er een zachte energie neerdaalt via de kruin en zo het lichaam reinigt. Het brengt stilte, inzicht, een zachte energie (probeer maar eens :-) ) en brengt heling op gang. 


Zij -mijn dochter- ervaarde dit als een lichtje wat in haar neerdaalde.

Ik leerde het haar, omdat ik het idee had dat het haar zou helpen. Zij ervaarde het 'als een lichtje wat via haar kruin neerdaalde', zoals ze dat zelf verwoordde.

Het ~ voor mij ~ onverwachte resultaat was, dat ze binnen 3 à 4 weken volledig van haar eczeem af was.

Wij waren verbaasd! Na alle ziekenhuizen, huidartsen, test, zalfjes, pillen, scans, etc. etc was dìt de oplossing!

Wij waren dolblij en hadden onze mooie, lieve, rustige, slimme dochter weer terug. Haar huid werd weer puntgaaf, waardoor het pesten van klasgenootjes (oa.) ophield en zij zich ook weer sociaal lekker in haar vel ging bewegen.

Alsof de hand van God had ingegrepen, noem ik dat (zonder zweverig te denken, is het toch een wonder...; haar leven is in een periode van een aantal weken helemaal de andere kant op gegaan, vanaf dat ze 6 weken oud was; van lijden naar geluk!)

Zo dankbaar!


Alleen tijdens écht 'spannende' periodes ~ zoals toetsweken ~ kwam er een vlaagje van terug en dan zei ze; "Dan doe ik gewoon weer die oefening met dat lichtje en die kruin, mamma, en dan voel ik het zò uit mijn lichaam spoelen". Als sneeuw voor de zon verdween haar eczeem.

Zij verwoordde het altijd als "ik zie dan een lichtje afdalen in mij, mamma; als een soort engeltje wat via mijn kruintje binnenkomt".


Zo kwam mijn middelste dochter van haar jarenlange (van 6 weken tot 11,5 jaar) eczeem af, waarvan we écht niet meer wisten wat we moesten doen, na al die ziekenhuizen.

Door mijn call haar zò graag te willen helpen! Haar uit dat lijden halen en haar haar leven teruggeven!

Het bracht me ~ onverwacht ~ op het Yoga pad.

Wat gelukkig de oplossing was!


Soms moet je gewoon ~ in nood ~ roepen, vervolgens vertrouwen en je pad volgen. De oplossing dient zich altijd aan, vaak op een 'onlogische' manier (de oplossing ligt vaak niet in het logische, beredenerende brein).


Hoop dat dit voor jou ook een inspiratie is, wat je verder brengt op jouw zielspad. Zoals dat bedoeld is.


Deze energietechniek gebruik ik dagelijks in mijn healingspraktijk, waardoor er soms echt wonderen gebeuren.


Lees hier hun verhaal.


Misschien kan jij ook wel ergens om 'roepen naar boven' als je hulp nodig hebt...


#Yoga, de 'Kracht van Boven' en een ongewone (of misschien wel heel gewone) manier van genezen.

#A new sight on spirituality & healing

#what else is possible?

#how even better? 

-> als helder water door een troebele rivier


#alles is energie 

Maureen Lassooij,

11 april 2023, 3 min.


Kinderen met ADHD, ADD en HSP en Healingstechnieken.


Een energetische healing is energie laten stromen waar het vast zit. Allerlei overtuigingen, gedachtenvormen, blokkades/beperkende gedachten, zorgen ervoor dat energie minder stroomt dan er bedoeld is. Met mijn handen, bewustzijn en intentie, laat ik energie weer stromen, zorg voor een doorbraak en geef zo mensen het inzicht dat er àltijd meer mogelijk is en dat er nooit een reden is om geblokkeerd te blijven. Lees hier meer.


Ik had een keer een jongetje van rond de 8 jaar voor een sessie op bezoek. Hij was gediagnosticeerd met ADHD en kreeg daarvoor door de arts medicijnen voorgeschreven.

Zijn moeder wilde iets anders, dus ging naar een kindercaoch die hen doorverwees naar mij.

Het jongetje ging op de behandeltafel liggen, en terwijl de moeder nog zei dat hij vast wel niet zo lang zal blijven liggen, werd de jongen heel rustig en ontving de healing helemaal perfect, ontspannen en relaxed. Hij heeft 3 kwartier op de behandeltafel gelegen zonder maar enige onrust. Daarna zei hij “Dit is gaaf! Mijn hoofd is stil."


Of, zoals mijn eigen dochter van toen 12 jaar het noemde, ‘een frisse wind door mijn hoofd’. Echt even helemaal rust dus...


De jongen kwam na korte tijd terug met zijn moeder om samen de opleiding te volgen (een eendagsopleiding om het zelf healing te geven) en, terwijl ze daar thuis mee aan het oefenen waren, kwamen de opmerkingen van de juf van school al: “Wat heb je met hem gedaan? Hij is zo rustig, lief en relaxed. Heel anders. Hij maakt geen ruzie meer en luistert aandachtig als ik iets vertel. Hij zit niet meer te wippen op zijn stoel en er is geen agressie meer. Een compleet ander kind”. De moeder besloot de medicatie te halveren en.. hoe het nu is weet ik niet.. maar ik heb de allerbeste hoop :-) 


Ik geloof dat het tijd is voor iets anders. Dat een bredere visie op 'oorzaak en gevolg' bij HSPers, ADDers en ADHDers veel meer dient dan de korte weg van 'gevolg en conclusie'.

Dat er altijd een oorzaak der dingen is en als je daar achter komt de gevolgen ook weg zijn.


Dat we niet meer geloven in alleen de medicijnen die vaak voorgeschreven worden en dat we beseffen dat de gevolgen van die medicijnen vaak erger zijn dan de kwaal.

Hoe willen we onze kinderen opvoeden? Wat willen we hen meegeven? Welk voorbeeld willen we hen stellen?


We weten dat alle verandering voortkomt uit keuze. Een andere keuze brengt de verandering die we wensen.

Wat is de keuze die jij vandaag kan maken zodat dingen zich ten positieve ontwikkelen, voor nu en in de toekomst?


Kinderen van nu hebben, mede dankzij de hogere welvaartsstaat, een hoger bewustzijn. Wat als we hen daarmee gaan helpen omgaan? Wat als we hun mogelijkheden gingen laten zien, in plaats van het te onderdrukken? Hoe zou dat voor hen zijn?


Lees hier meer over de Bars.

Voor meer informatie over energetische healing, kijk hier.


De wereld een stukje mooier maken doen we samen. Om elke keer een stapje vooruit te gaan, hebben we elkaar nodig. Welke keuze kan jij vandaag maken op jòuw pad voorwaarts?


Van harte uitgenodigd.


Boek je sessie nu hier of neem contact met me op. 


Wat kan jij vandaag kiezen voor een betere toekomst voor ons allen?


Ik nodig je van harte uit voor een stapje verder op BewustzijnsPad :-)  


Maureen Lassooij,

22 juli 2023, 1 min.


Reiki-energiegenezing voor paarden


Reiki is een eeuwenoude geneeswijze die wordt gebruikt om een ​​meer evenwichtige energiestroom door het lichaam te herstellen. Het is te vinden in elk atoom, zowel in de flora als in de fauna, in de mens, in de lucht en in de lucht. Het is wat ons in leven houdt. In mijn ervaring helpt het om het paardenlichaam weer in balans te brengen, zodat het zichzelf kan helpen genezen, zowel fysiek als emotioneel. Elk paard kan profiteren van de helende aspecten van deze trillingsenergie.


Enkele van de voordelen zijn:
Verlicht pijn en ontsteking. Verkort de genezingstijd na medische procedures. Biedt comfort en verlicht pijn, angst en angst voor terminaal zieke dieren. Versterkt het immuunsysteem. Verhoogt het energieniveau. Kan helpen bij gedragsproblemen door ontspanning en stressvermindering te bevorderen. overgangsvormen, zoals castratie, verandering van huis, wedstrijden en bezoek aan de dierenarts. Verbetert het algehele welzijn.


Reiki kan onder vrijwel alle omstandigheden aan elk paard worden gegeven, wat betekent dat het nuttig is voor angstige, wilde of gevaarlijke paarden die niet te benaderen zijn. Doordat je met Reiki je handen niet op het dier hoeft te hebben, kan ik diegenen helpen die anders niet in de buurt van het paard zouden kunnen komen om het te helpen of te behandelen. Reiki ondersteunt op een veilige manier andere holistische genezingsmodaliteiten, waaronder de westerse geneeskunde, en zal een prachtige behandeling zijn als aanvulling op de veterinaire zorg die uw paard misschien krijgt. Het is zo'n lonende ervaring om met deze prachtige vierbenige zielen te werken, omdat de gesmede band niet alleen genezing bij het paard bevordert, maar ook bij mij.

Maureen Lassooij,

28 augustus 2023, 3 min.


Counseling en coaching: wat is het verschil?


Counseling en coaching hebben allebei hetzelfde doel: mensen vooruit helpen in het leven. Maar wat doet precies een counseling en wat is coaching?


Om het verschil tussen counseling en coaching goed uit te leggen, volgen we Janneke die zich minder onzeker wil voelen. Janneke heeft dusdanig last van onzekerheid dat dit haar belemmert in haar dagelijks leven. Ze vermijdt bepaalde situaties en ze gedraagt zich vaak anders dan ze zou willen.


* Ruimte creëren voor een oplossing

Gaat Janneke met haar problemen naar de aanpak van couseling, dan creëer ik allereerst een goede relatie waarin Janneke zich veilig voelt om haar gevoelens te uiten en problemen te delen. Ik bied vooral een luisterend oor. Janneke krijgt de ruimte om na te gaan wat ze precies voelt in de situaties die ze beschrijft. Op deze manier kan ze haar ervaringen verwerken en komt er ruimte voor een oplossing. Ik stuur niet en geef nooit advies. Ik ga uit van het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Janneke komt zelf tot bepaalde inzichten en oplossingen.


* Zelfsturend proces

Ik luister vooral, zonder te oordelen. En richt telkens de aandacht van Janneke naar wat het met haar doet om zo over haar probleem te vertellen. Janneke ontdekt dat er veel leed achter haar onzekerheid schuilgaat. Door stil te staan bij haar gevoel is ze zich daar nu meer bewust van. Daardoor beleeft ze de onzekerheid anders. En ze neemt spontaan meer initiatief om er samen met vrienden op uit te gaan. Na verloop van tijd neemt haar onzekerheid af.


* Aansporen tot actie

Als coach bied ik Janneke, net als bij counseling, een luisterend oor en zorg er ook voor dat Janneke zich vrij voelt om haar problemen te bespreken. In tegenstelling tot bij counseling spoor ik haar direct aan tot actie. Bij coaching ligt de focus op het opdoen van succeservaringen, gedragsveranderingen in werking zetten, gedachten onderzoeken en het veranderen van de omgeving.


* Haalbaar plan opstellen

De doelen die een cliënt wil bereiken, worden vastgelegd in een haalbaar plan. Als coach laat ik Janneke bijvoorbeeld nagaan welke gedachten haar helpen bij haar onzekerheid en welke gedachten haar juist tegenwerken. Ik laat haar ook vaststellen welke vaardigheden en kwaliteiten ze heeft en wat ze nog wil leren. Samen met mij oefent Janneke bijv. met rollenspellen om zich meer assertief te gedragen. Zo doet ze snel een groot aantal succeservaringen op die haar een meer zeker gevoel geven.

Maureen Lassooij,

2 augustus 2023, 1,5 min.


Intuïtie & intuïtie gebruiken


“Mam", riep ze, "ik ben thuis!” En zachtjes liep ze vanuit de garage de hal in naar de trap.


In mijn geestesoog zag ik achter haar rug een grote puntzak snoep en, terwijl ik met mijn rug naar haar het avondeten stond voor te bereiden in de keuken, zei ik "Wat heb je daar achter je rug?"


"Hoezo?" zei ze me.

"Oh, dacht dat je iets achter je rug had". "Niet allemaal in één keer hè; we gaan zo aan tafel”.

Verschrikt bleef ze staan.

“Oh! Jij ook altijd!” zei ze, terwijl ze stampend de trap opliep ;-)


Intuïtie is een gave en die moet je wel gebruiken.

Bij de één 'verwoord' hij zich als een 'onderbuik-gevoel', bij de ander als een 'hoger-weten', bij de ander weer als visioenen, en dergelijk.

Vertrouw erop! Het is waar...


Meer erover weten?


Lees hier over Akasha Readings en jòuw specifieke pad als Ziel op Aarde: Akasha ReadingsMaureen Lassooij,

2 februari 2023, 3 min.


Liefde heelt 


Komt een jongedame in mijn praktijk.


Ze zegt dat ze vaak -soort van- 'onverklaarbaar' boos wordt en dat ze zich beseft dat onder die boosheid een diep verdriet zit. Ze wil daar graag iets aan doen en zo de -vaak lieve- mensen om haar heen geen verdriet meer te doen met haar boosheid.


Ik ben zo blij dat ik dit hoor en uit dat. Ik zeg dat ik zo dankbaar ben dat zij ziet dat er onder die boosheid eigenlijk een diep verdriet zit, en als je dat oplost, de boosheid ook weg gaat - als sneeuw voor de zon. Ze wordt zienderogen blij met mijn woorden en beseft ineens dat het niet eens zo erg is; er is niets dat niet opgelost kan worden, zolang je er maar naar wilt kijken.

Ik ben zo dankbaar dat een zo jong iemand dit al zo bewust ziet en er juist heel graag mee aan de slag gaat, in plaats van het te ontkennen en/of te onderdrukken.


Ik geef haar een sessie Access Bars. Een bijzonder mooie sessie, waarbij veel de revue passeert -zonder woorden- en uiteindelijk op mag lossen. Ikzelf krijg zelfs tranen in mijn ogen. Als de sessie is afgelopen, ziet ze er zichtbaar 'lichter' uit, voelt zich opgelucht, vrolijker en veel beter. Haar uitstraling is veel zachter en ze kan meer bij zichzelf zijn. Wat mooi


Ik ben zo dankbaar dat dit zo kan; geen moeilijke gesprekken meer over waar alles nou vandaan komt, wat er allemaal gebeurd is waardoor dat verdriet er kwam, enz.. We hoeven niet meer te graven en alles de revue laten passeren in eindeloze sessies. Nee, gewoon opruimen wat er ligt en wat weg mag & kan en zo iemands leven een stuk lichter, vrolijker, fijner en gelukkiger maken. Wat ben ik dankbaar


Met een lach en dankbaar gaat ze de deur uit. Hoe mooi en hoe nog beter dan dat? Wat is er nog meer mogelijk als we allemaal zo oprecht onze 'dingen' aan durven/willen kijken en zo de wereld een stukje mooier maken?


Wil jij ook een Bars sessie ervaren of spreekt dit stuk je aan?

Hier lees je meer. Sessies zijn in Den Bosch.


#dankbaar #hoe nog beter? 


Ps: werkt ook voor jongeren en kinderen 

Maureen Lassooij,

3 maart 2023, 2-3 min.


Wonderen bestaan ècht; over energy healing


Een klant vertelt:


"Ik ben pijnvrij en mijn artrose is weg!

2 Jaar geleden kreeg ik te horen dat ik aan mijn voeten en handen artrose had en later ook aan mij heupen.

Ik had erg veel pijn, sliep slecht en slikte veel pijnstillers, soms wel meerdere keren per dag. Voor een nieuwe heup was ik nog te jong, zeiden de doktoren,
dus dan maar voorlopig de dagelijkse pijn 'oplossen' met ontstekingsremmers en pijnstillers. Soms wist ik even niet of ik dit nog wel zo wilde....

Afgelopen november heb ik een opleidingsdag bij Maureen gedaan, waarbij zij ook sessies gaf en merkte al direct daarna dat de pijn minder werd. Ik voelde meer ontspanning in mijn bekken en minder uitstralingspijn in mijn benen. Ik leerde van Maureen te zeggen dat ik Artrose HÀD (en niet 'heb'), "want nu doe je dit", zei ze.

Na mijn 2e opleidingsdag met sessies bij haar, voelde ik nog minder pijn en na een derde dag met sessies bij haar gevolgd te hebben begin januari, ben ik ineens pijnvrij!

Ik hoef geen pijnstillers meer te slikken en ben in jubelstemming!

Ik kan weer volop bewegen, heerlijk slapen en ben pijnvrij!

Ik heb een hondje gekocht en voel me weer zo dartel als een jong hertje!"

Wat is er nu nog meer mogelijk en hoe wordt het nog beter dan dit? vraag ik mezelf af.

Wat als.... àlles mogelijk is? 💖💖💖

unsplash